Zakup i montaż kolektorów słonecznych w Gminie Wielkie Oczy - zmiana do regulaminu (29.12.2016)
2016-12-29 18:28:13
  ...więcej

Zakup i montaż kolektorów słonecznych w Gminie Wielkie Oczy - zmiana do regulaminu
2016-12-16 13:09:33
  ...więcej

Zakup i montaż kolektorów słonecznych w Gminie Wielkie Oczy
2016-12-01 19:30:34
W związku z planowanym naborem wniosków aplikacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Działanie 3.1. dotyczących dofinansowania na kolektory słoneczne chcemy poinformować, iż Urząd Gminy Wielkie Oczy planuje przygotowanie   ...więcej

Wyniki konsultacji społecznych "Rocznego programu współpracy gminy Wielkie Oczy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2017 rok"
2016-10-07 23:32:40
  ...więcej

Zarządzenie Nr 72/2016 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 15.09.2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy gminy Wielkie Oczy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2017 rok"
2016-09-16 12:41:57
  ...więcej

Informacja o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego
2016-06-01 15:02:17
  ...więcej

Informacja dotycząca przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego w 2015 r.
2016-04-28 23:51:42
  ...więcej

Informacja o stanie mienia komunalnego - 2015 rok
2016-04-28 23:46:47
  ...więcej

Ogłoszenie w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego
2016-03-31 23:11:25
  ...więcej

Informacja z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wielkich Oczach w 2015 roku
2016-03-16 10:15:53
  ...więcej

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Wielkie Oczy z organizacjami pozarządowymi oraz pomiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2015 rok
2016-03-16 10:10:06
  ...więcej

Ogłoszenie Nr 2/2016 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 10.03.2016 r. w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wielkie Oczy w 2016 roku
2016-03-11 00:51:15
  ...więcej

Protokół z prac komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
2016-03-11 00:40:57
  ...więcej

Zarządzenie Nr 12/2016 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 09.03.2016 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wielkie Oczy w 2016 roku w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi
2016-03-09 23:43:37
  ...więcej

Zarządzenie Nr 9/2016 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 08.03.2016 r. w sprawie ustalenia wzorów druków wyborczych w wyborach uzupełniających na Sołtysa i do Rady Sołeckiej w sołectwie Wólka Żmijowska
2016-03-08 23:01:00
  ...więcej

Zarządzenie Nr 8/2016 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 08.03.2016 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa oraz Rady Sołeckiej w Sołectwie Wólka Żmijowska
2016-03-08 22:54:44
  ...więcej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
2016-02-24 22:45:14
  ...więcej

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
2016-02-16 14:56:47
  ...więcej

Pokazano 1 - 18 z 18