Kierownik Referatu

Mariusz Janeczko

tel.: 16 631 01 93 wew. 16
e-mail: mjaneczko@wielkieoczy.info.pl
pokój nr 5


Stanowisko ds. budownictwa, ochrony zabytków, ochrony środowiska i gospodarki przestrzennej

Krzysztof Żywiak

tel.: 16 631 01 92 wew. 22
e-mail: kzywiak@wielkieoczy.info.pl
pokój nr 9


Stanowisko ds. gospodarki komunalnej (pomoc administracyjna)

Michał Sroczyński

tel.: 16 631 01 93 wew. 16
e-mail: msroczynski@wielkieoczy.info.pl
pokój nr 5


Stanowisko ds. lokalowych (pomoc administracyjna)

Wiesława Brzyska

tel.: 16 631 01 93 wew. 16
e-mail: wbrzyska@wielkieoczy.info.pl />pokój nr 5


Stanowisko ds. leśnictwa, zarządzania kryzysowego i obronności

Jan Klus

tel.: 16 631 01 93 wew. 16
e-mail: jklus@wielkieoczy.info.pl
pokój nr 5


Stanowisko ds. zamówień publicznych i pozyskiwania środków zewnętrznych

Robert Kuchciak

tel.: 16 631 01 92 wew. 22
e-mail: rkuchciak@wielkieoczy.info.pl
pokój nr 9


Stanowisko ds. rolnictwa, geodezji i gospodarki ziemią
---

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Data wprowadzenia: 2018-03-29 11:49:53 | Data modyfikacji: 2018-10-17 11:47:12.

Zobacz:
 Mariusz Janeczko .  Krzysztof Żywiak .  Michał Sroczyński .  Wiesława Brzyska .  Jan Klus .  Robert Kuchciak . 
Data wprowadzenia: 2018-03-29 11:49:53
Data modyfikacji: 2018-10-17 11:47:12
Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch