Referat inwestycji, zamówień publicznych, geodezji, rolnictwa i gospodarki komunalnej


Kierownik Referatu
Mariusz Janeczko

Stanowisko ds. budownictwa, ochrony zabytków, ochrony środowiska i gospodarki przestrzennej
Krzysztof Żywiak

Stanowisko ds. gospodarki komunalnej (pomoc administracyjna)
Michał Sroczyński

Stanowisko ds. lokalowych (pomoc administracyjna)
Wiesława Brzyska

Stanowisko ds. leśnictwa, zarządzania kryzysowego i obronności
Jan Klus

Stanowisko ds. zamówień publicznych i pozyskiwania środków zewnętrznych
Robert Kuchciak

Stanowisko ds. rolnictwa, geodezji i gospodarki ziemią
Marcin Szuta

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Data wprowadzenia: 2018-03-29 11:49:53 | Data modyfikacji: 2018-03-29 12:30:45.

Zobacz:
 Mariusz Janeczko .  Krzysztof Żywiak .  Michał Sroczyński .  Wiesława Brzyska .  Jan Klus .  Robert Kuchciak .  Marcin Szuta . 
Data wprowadzenia: 2018-03-29 11:49:53
Data modyfikacji: 2018-03-29 12:30:45
Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch