KARTA USŁUGI:
Wniosek o wydzierżawienie gruntu gminnego.

Kogo dotyczy:
Obywateli.

Czas realizacji:
Do 30 dni, w sprawach szczególnie skomplikowanych - do 2 miesięcy.

Cel usługi:
Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydzierżawienie gruntu gminnego.

Wymagane dokumenty:
Wniosek o dzierżawę nieruchomości.

Opłaty:
Zgodnie z cennikiem określonym zarządzeniem Wójta.

Tryb odwoławczy:
Nie dotyczy.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.).
3. Zarządzenie Wójta Gminy Wielkie Oczy w sprawie stawek czynszu.

Uwagi:
---

Osoba realizująca sprawę (stanowisko, imię i nazwisko, tel., adres e-mail):
Gabriela Wojtasik
tel.: 16 631 01 17 wew. 18
e-mail: gwojtasik@wielkieoczy.info.pl

Miejsce składania dokumetów:
Sekretariat Urzędu Gminy Wielkie Oczy (pok. nr 2)
ul. Leśna 2, 37-627 Wielkie Oczy

Formularze:

Wniosek o dzierżawę gruntu gminnego.

Klauzula informacyjna.

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Gabriela Wojtasik | Data wprowadzenia: 2020-03-17 13:30:08 | Data modyfikacji: 2020-03-26 08:55:45.

Zobacz:
 Deklaracja (korekta deklaracji) o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi .  Ustalanie warunków zabudowy – wydawanie decyzji .  Wniosek o ustalenie numeru porządkowego .  Wniosek o wydzierżawienie gruntu gminnego .  Zgłoszenie do ewidencji zbiornika bezodpływowego (szamba) .  Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków . 
Data wprowadzenia: 2020-03-17 13:30:08
Data modyfikacji: 2020-03-26 08:55:45
Autor: Gabriela Wojtasik
Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch