KARTA USŁUGI:
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości.

Kogo dotyczy:
Właścicieli nieruchomości zabudowanych lub innych podmiotów, które takimi nieruchomościami władają.

Czas realizacji:
W terminie 30 dni.

Cel usługi:
Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości.

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o ustelenie numeru porządkowego.
2. Dla budynku istniejącego - kopię mapy poinwentaryzacyjnej, zasadniczej, ewidencyjnej lub kopię mapy z projektem podziału nieruchomości z naniesionym budynkiem.
3. Dla budynku w budowie lub budynku prognozowanego - kopię projektu zagospodarowania działki lub terenu.

Opłaty:
W przypadku działania przez pełnomocnika opłata skarbowa w wysokości 17 zł. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

Tryb odwoławczy:
Nie dotyczy.

Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości ulic i adresów (Dz. U. z 2012 r. Nr 125).
2. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z późn.zm.).

Uwagi:
---

Osoba realizująca sprawę (stanowisko, imię i nazwisko, tel., adres e-mail):
Gabriela Wojtasik
tel.: 16 631 01 17 wew. 18
e-mail: gwojtasik@wielkieoczy.info.pl

Miejsce składania dokumetów:
Sekretariat Urzędu Gminy Wielkie Oczy (pok. nr 2)
ul. Leśna 2, 37-627 Wielkie Oczy

Formularze:

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego.

Klauzula informacyjna.

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Gabriela Wojtasik | Data wprowadzenia: 2020-03-19 12:26:24 | Data modyfikacji: 2020-06-23 13:01:12.

Zobacz:
 Deklaracja (korekta deklaracji) o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi .  Ustalanie warunków zabudowy – wydawanie decyzji .  Wniosek o ustalenie numeru porządkowego .  Wniosek o wydzierżawienie gruntu gminnego .  Zgłoszenie do ewidencji zbiornika bezodpływowego (szamba) .  Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków . 
Data wprowadzenia: 2020-03-19 12:26:24
Data modyfikacji: 2020-06-23 13:01:12
Autor: Gabriela Wojtasik
Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch