KARTA USŁUGI:
Zgłoszenie do ewidencji zbiornika bezodpływowego (szamba).

Kogo dotyczy:
Właściciel, współwałściciel nieruchomości, użytkownik wieczysty oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Czas realizacji:
Przyjęcie zgłoszenia.

Cel usługi:
Zgłoszenie do ewidencji zbiornika bezodpływowego (szamba).

Wymagane dokumenty:
1. Zgłoszenie do ewidencji zbiornika bezodpływowego (do pobrania).
2. Mapa sytuacyjno-wysokościowa z naniesioną lokalizacją zbiornika.

Opłaty:
Brak.

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.).

Uwagi:
---

Osoba realizująca sprawę (stanowisko, imię i nazwisko, tel., adres e-mail):
Michał Sroczyński
tel.: 16 631 01 93 wew. 16
e-mail: msroczynski@wielkieoczy.info.pl

Miejsce składania dokumetów:
Sekretariat Urzędu Gminy Wielkie Oczy (pok. nr 2)
ul. Leśna 2, 37-627 Wielkie Oczy

Formularze:

Zgłoszenie do ewidencji zbiornika bezodpływowego (szamba).

Klauzula informacyjna.

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Michał Sroczyński | Data wprowadzenia: 2020-03-26 08:10:13 | Data modyfikacji: 2020-03-26 08:55:15.

Zobacz:
 Deklaracja (korekta deklaracji) o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi .  Ustalanie warunków zabudowy – wydawanie decyzji .  Wniosek o ustalenie numeru porządkowego .  Wniosek o wydzierżawienie gruntu gminnego .  Zgłoszenie do ewidencji zbiornika bezodpływowego (szamba) .  Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków . 
Data wprowadzenia: 2020-03-26 08:10:13
Data modyfikacji: 2020-03-26 08:55:15
Autor: Michał Sroczyński
Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch