Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Konserwacja punktów świetlnych oświetlenia ulic, placów, dróg i miejsc publicznych na terenie gminy Wielkie Oczy w roku 2013
2013-01-07 13:53:14
  ...więcej

Konserwacja punktów świetlnych oświetlenia ulic, placów, dróg i miejsc publicznych na terenie gminy Wielkie Oczy w roku 2013
2012-12-21 20:41:24
  ...więcej

Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 290.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wielkie Oczy w wysokości 290.000,00 zł
2012-11-21 15:44:28
  ...więcej

Modernizacja boiska do piłki nożnej w miejscowości Wielkie Oczy
2012-09-11 13:55:09
  ...więcej

Zagospodarowanie terenu z wykonaniem placów zabaw przy Zespole Szkół Publicznych w Łukawcu i Zespole Szkół Publicznych w Wielkich Oczach w ramach programu Radosna Szkoła
2012-08-27 14:46:36
  ...więcej

Modernizacja boiska do piłki nożnej w miejscowości Wielkie Oczy
2012-08-22 14:53:09
  ...więcej

Odbudowa dróg gminnych: 1. Odbudowa drogi gminnej Wólka Żmijowska - droga do Cyrana nr ewid. 95 w km 0 + 000 – 0 + 135 2. Odbudowa drogi gminnej od skrzyżowania z drogą Wólka Żmijowska przez wieś do drogi do Cyrana, działka nr ewid. 48/2 w km 0 + 000 - km 0 + 155 3. Odbudowa drogi gminnej Skolin – Czaplaki – Budzyń droga nr 1053321 w km 3 + 000 – 3 + 180, nr ewid. 570 w km 0 + 350 – 0 + 500 4. Odbudowa drogi gminnej nr 1053321 Skolin – Czaplaki – Budzyń działka nr ewid. 232 w km 3 + 180 - km 3 + 214 5. Odbudowa drogi gminnej Kobylnica Wołoska droga nr ewid. 677/2 i 394 w km 0 + 400 – 0 + 550 6. Odbudowa drogi gminnej Kobylnica Wołoska – Podłozy, działka ewid. 677/2 w km 0 + 355 - km 0 + 400
2012-07-31 16:00:01
  ...więcej

Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkich Oczach
2012-05-09 15:18:22
  ...więcej

REMONTY DRÓG: 1). Remont drogi nr 1 0 5303 Majdan Lipowiecki - Wielkie Oczy w km 0 + 000 - 1 + 233, 2). Remont drogi nr 1 0 5312 Kobylnica Wołoska (Szczeble) w km 0 + 000 - 0 + 350
2012-04-11 11:40:43
  ...więcej

Świadczenie usług z zakresu gospodarki leśnej w lasach mienia komunalnego Gminy Wielkie Oczy
2012-02-22 11:59:37
  ...więcej

Przebudowa chodników i parkingów w miejscowości Wielkie Oczy i Łukawiec
2012-02-01 20:59:25
  ...więcej

Pokazano 1 - 11 z 11