Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne w przetargu nieograniczonym na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu gminy Wielkie Oczy
2015-12-01 07:35:25
  ...więcej

Informacja Pełnomocnika Zamawiającego - Gminy Wielkie Oczy z dn. 25.11.2015 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: "Dostawę energii elektrycznej dla Gminy Wielkie Oczy i jej jednostek organizacyjnych"
2015-11-25 20:35:37
  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Wielkie Oczy i jej jednostek organizacyjnych
2015-11-16 22:50:58
  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA NA: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu gminy Wielkie Oczy
2015-11-16 12:56:46
  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu gminy Wielkie Oczy
2015-11-03 14:46:56
  ...więcej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu: "Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kobylnicy Ruskiej"
2015-09-09 21:11:45
  ...więcej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu: Przebudowę drogi gminnej "Romanki" nr 105311R w miejscowości Kobylnica Wołoska km 0+525 - km 0+895
2015-08-27 08:04:08
  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne w przetargu nieograniczonym na: Przebudowę drogi gminnej "Romanki" nr 105311R w miejscowości Kobylnica Wołoska km 0+525 - km 0+895
2015-08-20 10:35:55
  ...więcej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu: "Modernizacja kotłowni w istniejącym budynku Ośrodka Zdrowia Wielkie Oczy"
2015-08-04 22:40:41
  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i o odrzuceniu ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne w przetargu nieograniczonym na: Wykonywanie prac z zakresu zagospodarowania lasu oraz pozyskania i zrywki drewna w lasach mienia komunalnego Gminy Wielkie Oczy w roku 2015
2015-07-23 11:08:24
  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Przebudowa drogi gminnej Romanki nr 105311R w miejscowości Kobylnica Wołoska km 0 + 525 - km 0 + 895
2015-07-23 08:47:26
  ...więcej

Informacja z sesji otwarcia ofert - dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - przedmiot zamówienia: „Modernizacja kotłowni w istniejącym budynku Ośrodka Zdrowia Wielkie Oczy”
2015-06-26 08:55:49
  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Modernizacja kotłowni w istniejącym budynku Ośrodka Zdrowia Wielkie Oczy
2015-06-10 23:31:05
  ...więcej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu: "Przebudowa drogi gminnej Majdan Lipowiecki przez wieś nr 105305R w miejscowości Majdan Lipowiecki w km 0 + 000 - km 0 + 260"
2015-05-25 10:15:21
  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kobylnicy Ruskiej
2015-05-21 13:16:48
  ...więcej

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1698R Kobylnica Ruska – Budzyń – Korczowa km 2+648 – km 5+593
2015-05-04 13:59:41
  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne na: Przebudowa drogi gminnej Majdan Lipowiecki przez wieś nr 105305R w miejscowości Majdan Lipowiecki w km 0+000 - km 0+260
2015-05-04 13:57:28
  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne na: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1698R Kobylnica Ruska – Budzyń – Korczowa km 2+648 – km 5+593
2015-04-14 11:51:19
  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Przebudowa drogi gminnej Majdan Lipowiecki przez wieś nr 105305R w miejscowości Majdan Lipowiecki w km 0+000 - km 0+260
2015-04-10 11:33:16
  ...więcej

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1698R Kobylnica Ruska – Budzyń – Korczowa km 2+648 – km 5+593”
2015-04-08 12:09:22
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 25
następne