Informacja z sesji otwarcia ofert w dniu 01.12.2016 r. w postępowaniu - nazwa zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pt.: "Rozbudowa infrastruktury sportowej w ZSP Wielkie Oczy oraz ZSP Łukawiec"
2016-12-01 14:21:03
  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne w przetargu nieograniczonym na: "Rozbudowa infrastruktury sportowej w ZSP Wielkie Oczy oraz ZSP Łukawiec"
2016-11-30 16:45:25
  ...więcej

Wniosek o przedłużenie terminu związania ofertą i przedłużenie okresu ważności wadium - dot. postępowania pn.: "Rozbudowa infrastruktury sportowej w ZSP Wielkie Oczy oraz ZSP Łukawiec"
2016-11-28 14:16:53
  ...więcej

Zapytanie ofertowe w postępowaniu o zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro nazwa zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pt.: "Rozbudowa infrastruktury sportowej w ZSP Wielkie Oczy oraz ZSP Łukawiec"
2016-11-23 15:15:34
  ...więcej

Informacja z sesji otwarcia ofert w postępowaniu "Rozbudowa infrastruktury sportowej w ZSP Wielkie Oczy oraz ZSP Łukawiec"
2016-11-04 10:52:54
  ...więcej

Informacja o wysokości środków na sfinansowanie zamówienia "Rozbudowa infrastruktury sportowej w ZSP Wielkie Oczy oraz ZSP Łukawiec"
2016-11-04 10:49:40
  ...więcej

Rozbudowa infrastruktury sportowej w ZSP Wielkie Oczy oraz ZSP Łukawiec
2016-10-17 14:29:01
  ...więcej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 1. Przebudowa drogi gminnej Nr 105331R „Hydrofornia” w miejscowości Łukawiec km 0 + 000 – km 0 + 720, 2. Przebudowa drogi gminnej Nr 105302R „Niwa” w miejscowości Bihale km 0 + 010 – km 0 + 815, 3. Przebudowa drogi gminnej Nr 105316R ul. Krzywa w miejscowości Wielkie Oczy km 0 + 000 – km 0 + 319, 4. Przebudowa drogi gminnej Nr 105321R „Skolin – Czaplaki” w miejscowości Skolin km 0 + 013 – km 0 + 713, 5. Przebudowa drogi gminnej Nr 105336R „od Klasztoru do ulicy Kazimierza” w miejscowości Wielkie Oczy km 0 + 000 – km 0 + 635, 6. Przebudowa drogi gminnej Nr 105308R „Czopy” w miejscowości Łukawiec km 0 + 005 – km 0 + 970, 7. Przebudowa drogi gminnej Nr 105305R „przez wieś” w miejscowości Majdan Lipowiecki km 0 + 260 – km 1 + 145, 8. Przebudowa drogi gminnej „Dumy” w miejscowości Kobylnica Wołoska km 0 + 000 - km 0 + 350, 9.Przebudowa drogi gminnej Nr 105318R „Żmijowiska przez wieś” w miejscowości Żmijowiska km 0 + 000 - km 0 + 473.
2016-08-11 12:22:14
  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne w przetargu nieograniczonym na: 1. Przebudowa drogi gminnej Nr 105331R „Hydrofornia” w miejscowości Łukawiec km 0 + 000 – km 0 + 720, 2. Przebudowa drogi gminnej Nr 105302R „Niwa” w miejscowości Bihale km 0 + 010 – km 0 + 815, 3. Przebudowa drogi gminnej Nr 105316R ul. Krzywa w miejscowości Wielkie Oczy km 0 + 000 – km 0 + 319, 4. Przebudowa drogi gminnej Nr 105321R „Skolin – Czaplaki” w miejscowości Skolin km 0 + 013 – km 0 + 713, 5. Przebudowa drogi gminnej Nr 105336R „od Klasztoru do ulicy Kazimierza” w miejscowości Wielkie Oczy km 0 + 000 – km 0 + 635, 6. Przebudowa drogi gminnej Nr 105308R „Czopy” w miejscowości Łukawiec km 0 + 005 – km 0 + 970, 7. Przebudowa drogi gminnej Nr 105305R „przez wieś” w miejscowości Majdan Lipowiecki km 0 + 260 – km 1 + 145, 8. Przebudowa drogi gminnej „Dumy” w miejscowości Kobylnica Wołoska km 0 + 000 - km 0 + 350, 9.Przebudowa drogi gminnej Nr 105318R „Żmijowiska przez wieś” w miejscowości Żmijowiska km 0 + 000 - km 0 + 473.
2016-08-02 22:42:01
  ...więcej

Informacja z sesji otwarcia ofert - dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - przedmiot zamówienia: 1. Przebudowa drogi gminnej Nr 105331R „Hydrofornia” w miejscowości Łukawiec km 0 + 000 – km 0 + 720, 2. Przebudowa drogi gminnej Nr 105302R „Niwa” w miejscowości Bihale km 0 + 010 – km 0 + 815, 3. Przebudowa drogi gminnej Nr 105316R ul. Krzywa w miejscowości Wielkie Oczy km 0 + 000 – km 0 + 319, 4. Przebudowa drogi gminnej Nr 105321R „Skolin – Czaplaki” w miejscowości Skolin km 0 + 013 – km 0 + 713, 5. Przebudowa drogi gminnej Nr 105336R „od Klasztoru do ulicy Kazimierza” w miejscowości Wielkie Oczy km 0 + 000 – km 0 + 635, 6. Przebudowa drogi gminnej Nr 105308R „Czopy” w miejscowości Łukawiec km 0 + 005 – km 0 + 970, 7. Przebudowa drogi gminnej Nr 105305R „przez wieś” w miejscowości Majdan Lipowiecki km 0 + 260 – km 1 + 145, 8. Przebudowa drogi gminnej „Dumy” w miejscowości Kobylnica Wołoska km 0 + 000 - km 0 + 350, 9. Przebudowa drogi gminnej Nr 105318R „Żmijowiska przez wieś” w miejscowości Żmijowiska km 0 + 000 - km 0 + 473.
2016-07-20 19:13:18
  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: 1. Przebudowa drogi gminnej Nr 105331R „Hydrofornia” w miejscowości Łukawiec km 0 + 000 – km 0 + 720, 2. Przebudowa drogi gminnej Nr 105302R „Niwa” w miejscowości Bihale km 0 + 010 – km 0 + 815, 3. Przebudowa drogi gminnej Nr 105316R ul. Krzywa w miejscowości Wielkie Oczy km 0 + 000 – km 0 + 319, 4. Przebudowa drogi gminnej Nr 105321R „Skolin – Czaplaki” w miejscowości Skolin km 0 + 013 – km 0 + 713, 5. Przebudowa drogi gminnej Nr 105336R „od Klasztoru do ulicy Kazimierza” w miejscowości Wielkie Oczy km 0 + 000 – km 0 + 635, 6. Przebudowa drogi gminnej Nr 105308R „Czopy” w miejscowości Łukawiec km 0 + 005 – km 0 + 970, 7. Przebudowa drogi gminnej Nr 105305R „przez wieś” w miejscowości Majdan Lipowiecki km 0 + 260 – km 1 + 145, 8. Przebudowa drogi gminnej „Dumy” w miejscowości Kobylnica Wołoska km 0 + 000 - km 0 + 350, 9.Przebudowa drogi gminnej Nr 105318R „Żmijowiska przez wieś” w miejscowości Żmijowiska km 0 + 000 - km 0 + 473.
2016-07-01 17:08:09
  ...więcej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu gminy Wielkie Oczy
2016-04-18 13:48:17
  ...więcej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu: "Wykonywanie prac z zakresu zagospodarowania lasu oraz pozyskania i zrywki drewna w lasach mienia komunalnego Gminy Wielkie Oczy w roku 2016"
2016-03-16 11:33:13
  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne w przetargu nieograniczonym na: Wykonywanie prac z zakresu zagospodarowania lasu oraz pozyskania i zrywki drewna w lasach mienia komunalnego Gminy Wielkie Oczy w roku 2016
2016-03-10 12:49:57
  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Wykonywanie prac z zakresu zagospodarowania lasu oraz pozyskania i zrywki drewna w lasach mienia komunalnego Gminy Wielkie Oczy w roku 2016
2016-02-05 14:04:40
  ...więcej

Pokazano 1 - 15 z 15