Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne w przetargu nieograniczonym na: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu gminy Wielkie Oczy w latach 2018 - 2019".
2017-12-18 11:24:53
  ...więcej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA: Dostawa wyposażenia do pracowni szkolnych w ZSP Wielkie Oczy oraz ZSP Łukawiec.
2017-12-11 10:45:52
  ...więcej

Zapytanie ofertowe na "Usługi wyceny rzeczoznawcy majątkowego na terenie Gminy Wielkie Oczy w 2018 roku", którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
2017-12-04 14:30:21
  ...więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: "Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Wielkie Oczy i jej jednostek organizacyjnych".
2017-11-30 07:48:06
  ...więcej

Informacja z sesji otwarcia ofert w postępowaniu "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu gminy Wielkie Oczy w latach 2018 – 2019"
2017-11-27 19:52:27
  ...więcej

Informacja z sesji otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zadanie pn.: "Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Wielkie Oczy i jej jednostek organizacyjnych".
2017-11-23 12:17:17
  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu gminy Wielkie Oczy w latach 2018 – 2019
2017-11-17 16:44:41
  ...więcej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 2.300.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wielkie Oczy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
2017-11-17 10:05:05
  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Wielkie Oczy i jej jednostek organizacyjnych
2017-11-15 14:30:59
  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu: "Organizacja usług szkoleniowych i doradczych w projekcie: "Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Gminie Wielkie Oczy""
2017-11-15 14:10:29
  ...więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne w przetargu nieograniczonym na: "Dostawa wyposażenia do pracowni szkolnych w ZSP Wielkie Oczy oraz ZSP Łukawiec".
2017-11-10 11:35:42
  ...więcej

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu: "Organizacja usług szkoleniowych i doradczych w projekcie: "Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Gminie Wielkie Oczy""
2017-10-30 20:56:52
  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Dostawa 49 laptopów, 13 szt. routerów WiFi, 88 tabletów, 5 komputerów w obudowie typu All-in-One wraz z Implementacją 97 E-Usług na poziomie 3 [15 szt.] i 4 dojrzałości [82 szt.], w tym e-usługi A2A 12 szt.; A2B 14 szt.; A2C 17 szt., udostępnionych dla społeczności za pomocą portalu (e-platformy), który zintegruje i umożliwi w jednym miejscu dostęp do wszystkich wdrożonych w ramach niniejszego projektu e-usług
2017-10-27 21:19:42
  ...więcej

Informacja z sesji otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym pn.: „Dostawa wyposażenia do pracowni szkolnych w ZSP Wielkie Oczy oraz ZSP Łukawiec”
2017-10-23 12:42:25
  ...więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne w przetargu nieograniczonym na: "Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 2.300.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wielkie Oczy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek"
2017-10-20 11:29:08
  ...więcej

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu pn.: „Dostawa wyposażenia do pracowni szkolnych w ZSP Wielkie Oczy oraz ZSP Łukawiec” - Numer postępowania: UG.271.4.2017
2017-10-16 22:08:32
  ...więcej

Wyjaśnienie treści SIWZ (z dn. 16.10.2017 r.) dotyczącej postępowania pn.: „Dostawa wyposażenia do pracowni szkolnych w ZSP Wielkie Oczy oraz ZSP Łukawiec” - Numer postępowania: UG.271.4.2017
2017-10-16 21:52:54
  ...więcej

Informacja z sesji otwarcia ofert na realizacje zadania pn.: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 2.300.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wielkie Oczy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
2017-10-12 13:05:17
  ...więcej

Wyjaśnienia treści SIWZ (z dn. 11.10.2017) dotyczącej postępowania pn.: "Dostawa wyposażenia do pracowni szkolnych w ZSP Wielkie Oczy oraz ZSP Łukawiec"
2017-10-12 08:51:10
  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Dostawa wyposażenia do pracowni szkolnych w ZSP Wielkie Oczy oraz ZSP Łukawiec
2017-10-09 13:25:15
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 38
następne