Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego pn. "Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1.700.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wielkie Oczy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek".
2018-12-28 12:56:00
  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne w przetargu nieograniczonym na: "Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1.700.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wielkie Oczy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek"
2018-12-14 13:30:01
  ...więcej

Informacja z sesji otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na realizację zadania pn. "Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1.700.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wielkie Oczy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek"
2018-12-05 12:59:02
  ...więcej

Odpowiedź na pytanie do SIWZ dotyczącego postępowania w sprawie zamówienia publicznego pn.: "Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1.700.000,00 zł z przeznaczniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wielkie Oczy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek".
2018-12-04 13:29:10
  ...więcej

Zapytanie ofertowe na "Usługi wyceny rzeczoznawcy majątkowego na terenie Gminy Wielkie Oczy w 2019 roku", którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro
2018-11-28 09:02:36
  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1.700.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wielkie Oczy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
2018-11-27 16:05:36
  ...więcej

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w formie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Budowa parkingów w miejscowości Łukawiec i Bihale"
2018-11-27 09:25:40
  ...więcej

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w formie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Budowa parkingów w miejscowości Łukawiec i Bihale”
2018-11-08 11:49:25
  ...więcej

Informacja z sesji otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na realizację zadania pn. "Budowa parkingów w miejscowości Łukawiec i Bihale"
2018-10-26 13:59:52
  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Budowa parkingów w miejscowości Łukawiec i Bihale
2018-10-11 14:32:10
  ...więcej

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa parkingów w miejscowości Łukawiec i Bihale
2018-10-09 14:54:15
  ...więcej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA: Przebudowa nawierzchni dróg gminnych
2018-10-01 13:41:56
  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Budowa parkingów w miejscowości Łukawiec i Bihale
2018-09-24 13:53:30
  ...więcej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych”
2018-09-10 13:24:22
  ...więcej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA: Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Gminie Wielkie Oczy
2018-08-30 09:00:02
  ...więcej

Informacja z otwarcia ofert - nazwa zamówienia: "Przebudowa nawierzchni dróg gminnych"
2018-08-21 13:30:50
  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Przebudowa nawierzchni dróg gminnych
2018-08-06 11:52:15
  ...więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne w przetargu nieograniczonym na: "Budowę małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Gminie Wielkie Oczy"
2018-07-30 11:56:10
  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Gminie Wielkie Oczy
2018-07-02 14:14:17
  ...więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na zadanie: "Rozbudowa budynku Świetlicy Wiejskiej w Majdanie Lipowieckim. Etap - Stan surowy otwarty."
2018-06-29 10:25:20
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 23
następne