> Zamówienia publiczne - 2018 rok
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Gminie Wielkie Oczy
2018-07-02 14:14:17
  ...więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na zadanie: "Rozbudowa budynku Świetlicy Wiejskiej w Majdanie Lipowieckim. Etap - Stan surowy otwarty."
2018-06-29 10:25:20
  ...więcej

Zapytanie ofertowe "Rozbudowa budynku Świetlicy Wiejskiej w Majdanie Lipowieckim. Etap - Stan surowy otwarty."
2018-06-08 13:23:28
  ...więcej

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 r.
2018-02-19 08:53:24
  ...więcej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu gminy Wielkie Oczy w latach 2018 - 2019
2018-01-09 12:49:28
  ...więcej

Pokazano 1 - 5 z 5

 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Leśna 2
37-627 Wielkie Oczy
Kierownik Jednostki
Tomasz Lorenc
Kontakt:
Tel: (+48 16) 631 01 26
Fax: (+48 16) 631 01 26
e-mail: ug@wielkieoczy.info.pl