Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na realizację zadania pn. "Budowa parkingu dla potrzeb Publicznej Szkoły Podstawowej w Łukawcu wraz z przebudową drogi gminnej"
2019-03-14 11:19:16
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Budowa parkingu dla potrzeb Publicznej Szkoły Podstawowej w Łukawcu wraz z przebudową drogi gminnej". Znak sprawy R.I.271.3.2019
2019-02-27 09:28:15
  ...więcej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. „Wykonywanie prac z zakresu zagospodarowania lasu oraz pozyskania i zrywki drewna w lasach mienia komunalnego Gminy Wielkie Oczy w roku 2019”
2019-02-21 09:45:14
  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne w przetargu nieograniczonym na: „Wykonywanie prac z zakresu zagospodarowania lasu oraz pozyskania i zrywki drewna w lasach mienia komunalnego Gminy Wielkie Oczy w roku 2019”
2019-02-11 12:57:22
  ...więcej

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Budowa parkingu dla potrzeb Publicznej Szkoły Podstawowej w Łukawcu wraz z przebudową drogi gminnej"
2019-02-07 23:43:47
  ...więcej

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Budowa parkingu dla potrzeb Publicznej Szkoły Podstawowej w Łukawcu wraz z przebudową drogi gminnej"
2019-02-06 12:50:56
  ...więcej

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na realizację zadania pn. "Wykonanie prac z zakresu zagospodarowania lasu oraz pozyskania i zrywki drewna w lasach mienia komunalnego Gminy Wielkie Oczy w roku 2019"
2019-02-01 22:43:36
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w formie przetargu nieograniczonego pn. "Wykonanie prac z zakresu zagospodarowania lasu oraz pozyskania i zrywki drewna w lasach mienia komunalnego Gminy Wielkie Oczy w roku 2019"
2019-01-24 14:21:38
  ...więcej

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na realizację zadania pn. "Budowa parkingu dla potrzeb Publicznej Szkoły Podstawowej w Łukawcu wraz z przebudową drogi gminnej"
2019-01-24 11:32:59
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa parkingu dla potrzeb Publicznej Szkoły Podstawowej w Łukawcu wraz z przebudową drogi gminnej”
2019-01-09 13:22:27
  ...więcej

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok
2019-01-09 08:02:34
  ...więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi wyceny rzeczoznawcy majątkowego na terenie Gminy Wielkie Oczy w 2019 roku
2019-01-08 22:26:22
  ...więcej

Pokazano 1 - 12 z 12