Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa parkingu dla potrzeb Publicznej Szkoły Podstawowej w Łukawcu wraz z przebudową drogi gminnej”
2019-01-09 13:22:27
  ...więcej

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok
2019-01-09 08:02:34
  ...więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi wyceny rzeczoznawcy majątkowego na terenie Gminy Wielkie Oczy w 2019 roku
2019-01-08 22:26:22
  ...więcej

Pokazano 1 - 3 z 3