Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. "Konserwacja punktów świetlnych oświetlenia ulic, placów, dróg i miejsc publicznych na terenie gminy Wielkie Oczy w roku 2014"
2014-01-08 07:59:33
  ...więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Usługi wyceny rzeczoznawcy majątkowego na terenie Gminy Wielkie Oczy w roku 2014"
2014-01-07 07:32:54
  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. "Konserwacja punktów świetlnych oświetlenia ulic, placów, dróg i miejsc publicznych na terenie gminy Wielkie Oczy w roku 2014"
2013-12-31 10:09:03
  ...więcej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu gminy Wielkie Oczy"
2013-12-23 13:33:12
  ...więcej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. "Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylnicy Wołoskiej"
2013-12-23 13:29:50
  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Konserwacja punktów świetlnych oświetlenia ulic, placów, dróg i miejsc publicznych na terenie gminy Wielkie Oczy w roku 2014
2013-12-19 11:11:23
  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. "Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylnicy Wołoskiej"
2013-12-17 21:56:34
  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu gminy Wielkie Oczy"
2013-12-16 15:13:13
  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. "Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Wielkie Oczy"
2013-12-13 20:08:20
  ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE: Usługi wyceny rzeczoznawcy majątkowego na terenie Gminy Wielkie Oczy w roku 2014
2013-12-11 21:49:15
  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylnicy Wołoskiej
2013-12-06 15:09:06
  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu gminy Wielkie Oczy
2013-11-27 21:59:15
  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Wielkie Oczy
2013-11-27 20:39:04
  ...więcej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do Ośrodka Zdrowia z budową miejsc postojowych w Wielkich Oczach"
2013-11-27 10:02:17
  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do Ośrodka Zdrowia z budową miejsc postojowych w Wielkich Oczach"
2013-11-27 09:59:45
  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. "Rozbudowa sieci bezprzewodowej, dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz szkolenia beneficjentów ostatecznych projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wielkie Oczy"
2013-09-18 17:50:15
  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne na: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wielkie Oczy w wysokości 446.250,00 zł, oraz spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 553.750,00 zł
2013-09-10 13:49:42
  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wielkie Oczy w wysokości 446.250,00 zł, oraz spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 553.750,00 zł
2013-09-02 14:20:30
  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Przebudowa drogi dojazdowej do Ośrodka Zdrowia z budową miejsc postojowych w Wielkich Oczach
2013-08-14 14:33:20
  ...więcej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Bihale - Glinki km 0 + 000 - km 1 + 480
2013-08-14 14:30:46
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 58
następne