Protokół Nr XIV/2012 z sesji Rady Gminy odbytej dnia 27 marca 2012 r.
2012-06-06 09:54:30
  ...więcej

Uchwała Nr XIV/12/2012 Rady Gminy Wielkie Oczy z dn. 27.03.2012 r. w sprawie podjęcia współpracy pomiędzy Gminą Wielkie Oczy (Rzeczpospolita Polska) i Gminami Baškovce, Turcovce, Hrubov, Černina, Ohradzany, Sopkovce, Slovenská Volová, Gruzovce a Brestov (powiat Humenne, Republika Słowacji)
2012-04-17 13:21:12
  ...więcej

Uchwała Nr XIV/11/2012 Rady Gminy Wielkie Oczy z dn. 27.03.2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wielkie Oczy w 2012 roku
2012-04-17 13:18:35
  ...więcej

Uchwała Nr XIV/10/2012 Rady Gminy Wielkie Oczy z dn. 27.03.2012 r. w sprawie przystąpienia Gminy Wielkie Oczy do Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych
2012-04-17 13:16:51
  ...więcej

Uchwała Nr XIV/09/2012 Rady Gminy Wielkie Oczy z dn. 27.03.2012 r. w sprawie zamiaru przystąpienia w latach 2012-2014 do projektu dotyczącego utworzenia zamiaru przystąpienia w latach 2012-2014 do projektu dotyczącego utworzenia Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
2012-04-17 13:13:09
  ...więcej

Uchwała Nr XIV/08/2012 Rady Gminy Wielkie Oczy z dn. 27.03.2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012-04-17 13:04:02
  ...więcej

Pokazano 1 - 6 z 6