Protokół Nr XX/2012 z sesji Rady Gminy odbytej dnia 6 listopada 2012 r.
2012-12-04 14:28:11
  ...więcej

Uchwała Nr XX/48/2012 Rady Gminy z dn. 06.11.2012 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości
2012-12-04 14:25:09
  ...więcej

Uchwała Nr XX/47/2012 Rady Gminy z dn. 06.11.2012 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
2012-12-04 14:22:14
  ...więcej

Uchwała Nr XX/46/2012 Rady Gminy z dn. 06.11.2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok
2012-12-04 14:20:47
  ...więcej

Uchwała Nr XX/45/2012 Rady Gminy z dn. 06.11.2012 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasenta oraz wynagrodzenia za inkaso
2012-12-04 14:18:58
  ...więcej

Uchwała Nr XX/44/2012 Rady Gminy z dn. 06.11.2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012-12-04 14:17:19
  ...więcej

Uchwała Nr XX/43/2012 Rady Gminy z dn. 06.11.2012 r. w sprawie zmiany wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach
2012-12-04 14:13:11
  ...więcej

Uchwała Nr XX/42/2012 Rady Gminy z dn. 06.11.2012 r. w sprawie zmiany wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomości
2012-12-04 14:10:25
  ...więcej

Uchwała Nr XX/41/2012 Rady Gminy z dn. 06.11.2012 r. w sprawie zmiany wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach
2012-12-04 14:00:08
  ...więcej

Uchwała Nr XX/40/2012 Rady Gminy z dn. 06.11.2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012-12-04 13:57:28
  ...więcej

Uchwała Nr XX/39/2012 Rady Gminy z dn. 06.11.2012 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012-12-04 13:55:51
  ...więcej

Uchwała Nr XX/38/2012 Rady Gminy z dn. 06.11.2012 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu
2012-12-04 13:53:43
  ...więcej

Uchwała Nr XX/37/2012 Rady Gminy z dn. 06.11.2012 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielkie Oczy na lata 2012-2019
2012-12-04 13:52:14
  ...więcej

Uchwała Nr XX/36/2012 Rady Gminy z dn. 06.11.2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012-12-04 13:49:56
  ...więcej

Pokazano 1 - 14 z 14