Protokół Nr XVIII/2012 z sesji Rady Gminy odbytej dnia 21 września 2012 r.
2012-12-04 13:41:15
  ...więcej

Uchwała Nr XVIII/28/2012 Rady Gminy z dn. 21.09.2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012-10-01 11:11:26
  ...więcej

Uchwała Nr XVIII/27/2012 Rady Gminy z dn. 21.09.2012 r. w sprawie zabezpieczenia 15% wkładu własnego dla projektu pn. ”Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wielkie Oczy – szansą na lepsze jutro” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet 8 Społeczeństwo informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion
2012-10-01 11:09:07
  ...więcej

Pokazano 1 - 3 z 3