Protokół Nr XXI/2012 z sesji Rady Gminy odbytej dnia 4 grudnia 2012 r.
2013-02-26 08:59:14
  ...więcej

Uchwała Nr XXI/53/2012 Rady Gminy z dn. 04.12.2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wielkie Oczy
2012-12-21 21:29:27
  ...więcej

Uchwała Nr XXI/52/2012 Rady Gminy z dn. 04.12.2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012-12-21 21:27:11
  ...więcej

Uchwała Nr XXI/49/2012 Rady Gminy z dn. 04.12.2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012-12-06 09:34:06
  ...więcej

Uchwała Nr XXI/51/2012 Rady Gminy z dn. 04.12.2012 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012-12-04 14:38:53
  ...więcej

Uchwała Nr XXI/50/2012 Rady Gminy z dn. 04.12.2012 r. w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Wielkie Oczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok
2012-12-04 14:37:12
  ...więcej

Pokazano 1 - 6 z 6