Protokół Nr XVI/2012 z sesji Rady Gminy odbytej dnia 19 czerwca 2012 r.
2012-10-16 11:35:46
  ...więcej

Uchwała Nr XVI/22/2012 Rady Gminy Wielkie Oczy z dn. 19.06.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na własność Gminy nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Wielkie Oczy
2012-07-25 10:58:03
  ...więcej

Uchwała Nr XVI/21/2012 Rady Gminy Wielkie Oczy z dn. 19.06.2012 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu na rok 2011
2012-07-25 10:55:45
  ...więcej

Uchwała Nr XVI/20/2012 Rady Gminy Wielkie Oczy z dn. 19.06.2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wielkie Oczy za 2011 r.
2012-07-25 10:52:32
  ...więcej

Uchwała Nr XVI/19/2012 Rady Gminy Wielkie Oczy z dn. 19.06.2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012-07-25 10:48:50
  ...więcej

Pokazano 1 - 5 z 5