Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 19.12.2013 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Przebudowa gazociągów kopalnianych na Kopalni Gazu Ziemnego Lubaczów"
2013-12-23 13:43:32
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 26.11.2013 r. o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "Przebudowa gazociągów kopalnianych na Kopalni Gazu Ziemnego Lubaczów"
2013-11-27 09:31:45
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 18.10.2013 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji celu publicznego pn.: "Przebudowa gazociągów kopalnianych na Kopalni Gazu Ziemnego Lubaczów"
2013-10-23 15:10:15
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 08.08.2013 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa zbiornika retencyjnego Nr 12 w Leśnictwie Wielkie Oczy" na działkach ewidencyjnych nr 1179 i 1188 położonych w miejscowości Wielkie Oczy
2013-08-27 09:54:06
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 30.07.2013 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Optymalna metoda zarządzania ryzykiem powodziowym cieku Robak w miejscowości Wielkie Oczy, gmina Wielkie Oczy, woj. podkarpackie – przebudowa przepustów drogowych w km cieku: 2 + 309; 2 + 432; 3 + 033; 3 + 369, odcinkowe udrożnienie koryta cieku Robak w km 1 + 682 – 3 + 713 oraz Rowu od Żmijowisk w km 0 + 100 – 0 + 170"
2013-07-31 08:29:56
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 15.07.2013 r. o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 01.02.2013 r. znak sprawy UG.6733.5.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie zbiornika retencyjnego Nr 12 w leśnictwie Wielkie Oczy na terenie działki o nr ew. 1179 w Wielkich Oczach
2013-07-19 16:49:49
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 16.07 2013 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o loklaizacji celu publicznego dla inwestycji pn. Optymalna metoda zarządzania ryzykiem powodziowym cieku Robak w miejscowości Wielkie Oczy, gmina Wielkie Oczy, woj. podkarpackie – przebudowa przepustów drogowych w km cieku: 2 + 309; 2 + 432; 3 + 033; 3 + 369, odcinkowe udrożnienie koryta cieku Robak w km 1 + 682 – 3 + 713 oraz Rowu od Żmijowisk w km 0 + 100 – 0 + 170"
2013-07-17 10:52:53
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 26.04 2013 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą „Budowa Wiejskiego Domu Kultury oraz bezodpływowego zbiornika na ścieki sanitarne”
2013-05-10 09:02:56
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 19.04 2013 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą "Budowa wieży telekomunikacyjnej z radiolinią"
2013-05-10 09:00:05
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 22.02.2013 r. dot. wszczęcia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji w miejscowości Wielkie Oczy pod nazwą "Budowa wieży telekomunikacyjnej z radiolinią"
2013-05-10 08:22:17
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy z dn. 09.04.2013 r. dot. wszczęcia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji w miejscowości Łukawiec pod nazwą „Budowa Wiejskiego Domu Kultury oraz bezodpływowego zbiornika na ścieki sanitarne”
2013-04-11 11:25:04
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy z dn. 01.02 2013 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą "Budowa zbiornika retencyjnego Nr 12 w Leśnictwie Wielkie Oczy"
2013-02-22 10:18:02
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy z dn. 04.01.2013 r. dot. wszczęcia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą „Budowa parkingu dla potrzeb Zespołu Szkół Publicznych w Łukawcu”
2013-01-07 14:03:43
  ...więcej

Pokazano 1 - 13 z 13