Obwieszczenie Wójta Gminy z dn. 19.12 2012 r. dot. wszczęcia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą "Budowa zbiornika retencyjnego Nr 12 w Leśnictwie Wielkie Oczy"
2012-12-28 10:18:19
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy dot. wszczęcia postępowania o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla "Rozbudowy wodociągu Ø 90 mm w m-ci Łukawiec
2012-07-04 09:13:48
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy dot. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie z nadbudową budynku wielofunkcyjnego (remizy)
2012-06-21 14:50:19
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy dot. wszczęcia postępowania o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie z nadbudową budynku wielofunkcyjnego (remizy)
2012-05-31 09:03:52
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy dot. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie napowietrznej i kablowej sieci energetycznej niskiego napięcia 0,4 kV w m-ci Łukawiec
2012-04-17 13:37:14
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy dot. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji transformatorowej oraz budowy i przebudowy linii elektroenergetycznej niskiego napięcia wraz z przyłączami w m-ci Łukawiec
2012-01-30 07:28:14
  ...więcej

Pokazano 1 - 6 z 6