Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 18.12.2018r. o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Budowa linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV wraz z budową przyłączy kablowych niskiego napięcia"
2018-12-18 14:46:59
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 14.12.2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Przebudowa linii napowietrznej nN od stacji transformatorowej Wielkie Oczy 4 do słupa nr 11 na linię kablową nN typu YAKXS obejmującą budowę linii kablowej YAKXS 4x120 wraz z szafami kablowymi, przyłączami kablowymi YAKXS 4x35 oraz rozbiórką linii napowietrznej od stacji transformatorowej Wielkie Oczy 4 do słupa nr 11"
2018-12-17 10:44:25
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 20.11.2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Budowa linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV wraz z budową przyłączy kablowych niskiego napięcia" w miejscowości Wielkie Oczy
2018-11-20 08:50:12
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 06.09.2018 r. o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Budowa parkingu dla potrzeb Publicznej Szkoły Podstawowej w Łukawcu"
2018-09-10 13:39:40
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 17.08.2018 r. o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Rozbudowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego dróg gminnych - zasilanej od stacji Kobylnica Ruska 2"
2018-08-20 13:11:23
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 20.08.2018r. o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Budowa parkingu dla potrzeb Publicznej Szkoły Podstawowej w Łukawcu"
2018-08-20 12:59:45
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 26.07.2018 r. o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Rozbudowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego dróg gminnych - zasilanej od stacji Kobylnica Ruska 2"
2018-07-26 10:38:12
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 09.07.2018r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Budowa parkingu dla potrzeb Publicznej Szkoły Podstawowej w Lukawcu"
2018-07-09 11:19:32
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 11.06.2018 r. o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE – dn 63 z przy-łączem PE RC – dn 25 do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"
2018-06-12 09:18:49
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 11.06.2018 r. o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków sanitarnych o wydajności ok. 14,00 m3/dobę wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb Publicznej Szkoły Podstawowej w Wielkich Oczach"
2018-06-11 13:45:48
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 18.05.2018 r. o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Budowa zbiorników rekreacyjnych w Wielkich Oczach wraz z infrastrukturą towarzyszącą"
2018-05-18 15:04:35
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 04.05.2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE - dn 63 z przyłączem PE RC - dn 25 do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"
2018-05-09 13:00:49
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 09.05.2018 r. o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 105305R "przez wieś" w miejscowości Majdan Lipowiecki - zasilanej od stacji 15/0,4 kV Majdan Lipowiecki 1"
2018-05-09 12:51:16
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 24.04.2018 r. o umorzeniu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków sanitarnych o wydajności ok. 14,00 m3/dobę wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb Publicznej Szkoły Podstawowej w Wielkich Oczach"
2018-04-24 09:50:05
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 20.04.2018 r. o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Budowa stacji bazowej sieci telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. nr LBC7001_B wraz z urządzeniami zasilająco-sterującymi na działce nr ewid. 588/2 w miejscowości Wielkie Oczy, gm. Wielkie Oczy"
2018-04-20 13:17:42
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 19.04.2018 r. o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Rozbudowa linii napowietrznej przy drodze gminnej dz. nr 1209/10 w miejscowości Wielkie Oczy - zasilanej od stacji 15/0,4 kV Wielkie Oczy 7"
2018-04-19 08:56:01
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 19.04.2018 r. o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 105305R "przez wieś" w miejscowości Majdan Lipowiecki - zasilanej od stacji 15/0,4 kV Majdan Lipowiecki 1"
2018-04-19 08:37:07
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 16.04.2018 r. o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Rozbudowa linii kablowej przy drodze gminnej dz. nr 1209/10 w miejscowości Wielkie Oczy - zasilanej od stacji 15/0,4 kV Wielkie Oczy 7"
2018-04-16 13:55:22
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 03.04.2018 r. o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków sanitarnych o wydajności ok. 14,00 m3/dobę wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb Publicznej Szkoły Podstawowej w Wielkich Oczach"
2018-04-04 13:21:46
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 03.04.2018 r. o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Rozbudowa linii napowietrznej przy drodze gminnej dz. Nr 1209/10 w miejscowości Wielkie Oczy - zasilanej od stacji 15/0,4 kV Wielkie Oczy 7"
2018-04-04 13:17:25
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 30
następne