Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 04.12.2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: "Budowa stacji bazowej sieci telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. nr LBC7003A wraz z urządzeniami zasilająco-sterującymi na działce nr ewid. 1091 w miejscowości Łukawiec gm. Wielkie Oczy"
2017-12-05 23:16:40
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 25.05.2017 r. o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku OSP Łukawiec oraz budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej Nr 1695R wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną"
2017-05-25 12:43:49
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 19.04.2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: "Rozbudowa i przebudowa budynku OSP Łukawiec oraz budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej Nr 1695R wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną"
2017-04-20 08:09:19
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 29.03.2017 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Budowa wieży obserwacyjnej wraz z wyposażeniem na dz. nr ewid. 405 w miejscowości Żmijowiska"
2017-04-07 09:43:05
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 09.03.2017 r. o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Budowa wieży obserwacyjnej wraz z wyposażeniem na dz. nr ewid. 405 w miejscowości Żmijowiska"
2017-03-13 23:44:50
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 14.02.2017 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Budowa budynku do celów edukacyjno-terapeutyczno-rekreacyjno- wypoczynkowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną"
2017-02-16 13:40:01
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 14.02.2017 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku po byłej szkole w Kobylnicy Wołoskiej na budynek biblioteki"
2017-02-15 23:31:02
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 14.02.2017 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku po byłej szkole w Żmijowiskach na budynek świetlicy wiejskiej"
2017-02-15 23:28:23
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 31.01.2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: "Budowa wieży obserwacyjnej na dz. nr ewid. 405 w miejscowości Żmijowiska wraz z wyposażeniem"
2017-01-31 20:44:43
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 16.01.2017 r. o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Budowa budynku dla celów edukacyjno-terapeutyczno-rekreacyjno-wypoczynkowych"
2017-01-16 23:20:15
  ...więcej

Pokazano 1 - 10 z 10