Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 23.12.2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: "Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku biblioteki w Łukawcu na budynek wystawienniczo-biblioteczny"
2016-12-28 19:31:00
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 23.12.2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: "Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku po byłej szkole w Kobylnicy Wołoskiej na budynek biblioteki"
2016-12-28 19:28:23
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 23.12.2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: "Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku po byłej szkole w Żmijowiskach na budynek świetlicy wiejskiej"
2016-12-28 19:24:40
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 06.12.2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: "Budowa budynku dla celów edukacyjno-terapeutyczno-rekreacyjno-wypoczynkowych"
2016-12-07 22:48:44
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 28.11.2016 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Rozbudowa budynku Świetlicy Wiejskiej w Majdanie Lipowieckim"
2016-11-28 22:03:00
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 4.11.2016 r. o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Świetlicy Wiejskiej w Majdanie Lipowieckim"
2016-11-04 14:47:41
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 12.10.2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: "Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Świetlicy Wiejskiej w Majdanie Lipowieckim"
2016-10-17 21:06:43
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 30.09.2016 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: "Budowa budynku administracyjnego (kancelaria) leśnictwa Kobylnica wraz z przyłączami infrastruktury technicznej, budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki sanitarne oraz ogrodzenia"
2016-10-10 13:55:34
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 15.09.2016 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: "Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej dz. Nr 770 w miejscowości Wielkie Oczy"
2016-09-19 15:28:50
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 26.08.2016 r. o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej dz. Nr 770 w miejscowości Wielkie Oczy"
2016-08-30 11:31:25
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 23.08.2016 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: "Budowa sieci kablowej średniego napięcia 15kV, budowa sieci napowietrznej dwunapięciowej średniego napięcia 15kV i niskiego napięcia 0,4kV, budowa sieci napowietrznej niskiego napięcia 0,4kV, budowa słupowych stacji transformatorowych 15kV, 0,4kV i budowa słupa sieci napowietrznej średniego napięcia"
2016-08-23 23:01:39
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 27.07.2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego p.n.: "Budowa budynku administracyjnego (kancelaria) leśnictwa Kobylnica wraz z przyłączami infrastruktury technicznej, budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki sanitarne oraz ogrodzenia"
2016-07-28 23:43:59
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 22.07.2016 r. o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Budowa sieci kablowej średniego napięcia 15kV, budowa sieci napowietrznej dwunapięciowej średniego napięcia 15kV i niskiego napięcia 0,4kV, budowa sieci napowietrznej niskiego napięcia 0,4kV, budowa słupowych stacji transformatorowych 15kV, 0,4kV i budowa słupa sieci napowietrznej średniego napięcia"
2016-07-27 11:10:04
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 13.07.2016 r. o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: "Budowa wieży obserwacyjnej w m. Żmijowiska"
2016-07-21 11:38:33
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 01.07.2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: "Rozbudowa i przebudowa wodociągów w Gminie Wielkie Oczy"
2016-07-04 10:25:28
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 22.06.2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: "Budowa sieci kablowej średniego napięcia 15kV, budowa sieci napowietrznej dwunapięciowej średniego napięcia 15kV i niskiego napięcia 0,4kV, budowa sieci napowietrznej niskiego napięcia 0,4kV, budowa słupowych stacji transformatorowych 15kV, 0,4kV i budowa słupa sieci napowietrznej średniego napięcia"
2016-06-23 23:09:48
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 14.06.2016 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: "Przebudowa kolektora zbiorczego i gazociągów kopalnianych na Kopalni Gazu Ziemnego Lubaczów"
2016-06-21 09:19:04
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 11.05.2016 r. o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Przebudowa kolektora zbiorczego i gazociągów kopalnianych na Kopalni Gazu Ziemnego Lubaczów"
2016-05-12 08:38:07
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 05.04.2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji celu publicznego pn. "Przebudowa kolektora zbiorczego i gazociągów kopalnianych na Kopalni Gazu Ziemnego Lubaczów"
2016-04-06 23:36:32
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 21.01.2016 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: "Budowa linii kablowych SN 15 kV, linii napowietrznych SN 15 kV wraz ze słupami SN 15 kV"
2016-01-22 00:24:00
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 20