Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 31.12.2015 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: "Budowa masztu antenowego dla zapewnienia publicznego dostępu do Internetu"
2016-01-03 23:41:30
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 28.12.2015 r. o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: "Budowa linii kablowych SN 15kV, linii napowietrznych SN 15 kV wraz ze słupami SN 15kV"
2015-12-28 23:42:11
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 08.12.2015 r. o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: "Budowa masztu antenowego dla zapewnienia publicznego dostępu do Internetu"
2015-12-10 00:06:53
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 18.11.2015 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Wielkie Oczy w sprawie wydania decyzji celu publicznego pn: "Budowa masztu antenowego dla zapewnienia publicznego dostępu do Internetu"
2015-11-25 20:26:43
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 09.11.2015 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: "Rozbudowa Przedszkola przy Zespole szkół Publicznych w Wielkich Oczach"
2015-11-09 09:57:03
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 06.11.2015 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek PGE Dystrybujca S.A. w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: "Budowa linii kablowych SN 15kV, linii napowietrznych SN 15 kV wraz ze słupami SN 15 kV"
2015-11-09 09:52:32
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 19.10.2015 r. o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: "Rozbudowa Przedszkola przy Zespole Szkół Publicznych w Wielkich Oczach"
2015-10-20 23:40:45
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 25.09.2015 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Wielkie Oczy w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: "Rozbudowa Przedszkola przy Zespole Szkół Publicznych w Wielkich Oczach"
2015-09-25 09:49:01
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 21.09.2015 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE – dn 32 z przyłączem gazowym PE – dn 25 do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"
2015-09-21 08:44:10
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 27.08.2015 r. o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE - dn 32 z przyłączem gazowym PE - dn 25 do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"
2015-08-27 13:41:52
  ...więcej

Postanowienie Starosty Lubaczowskiego z dnia 12.08.2015 r. o uzgodnieniu projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE - dn 32 z przyłączem gazowym PE - dn 25 do budynku mieszkalnego jednorodzinnego
2015-08-20 10:42:48
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 21.07.2015 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa linii energetycznej 15 kV, stacji transformatorowej 15/04 kV oraz przebudowa i rozbudowa sieci energetycznej 0,4 kV"
2015-07-31 12:23:20
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 23.07.2015 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w sprawie wydania decyzji celu publicznego pn: "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE - dn 32 z przyłączem gazowym PE - dn 25 do budynku mieszkalnego jednorodzinnego
2015-07-27 08:49:32
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 24.06.2015 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa sieci elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV na trasie magistrali GPZ Lubaczów – Żurawica, odcinek słup Nr 192 – słup Nr 208"
2015-06-29 14:43:43
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 17.06.2015 r. o wydaniu decyzji odmownej o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa stacji transformatorowej SN/nn Wielkie Oczy 8, budowa, rozbudowa i przebudowa elektroenergetycznej sieci SN i nn” w miejscowości Wielkie Oczy
2015-06-17 13:21:23
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 29.05.2015 r. o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: "Budowa sieci elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV na trasie magistrali GPZ Lubaczów - Żurawica, odcinek słup Nr 192 - słup Nr 208"
2015-06-02 08:47:37
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 26.05.2015 r. o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: "Budowa stacji transformatorowej SN/nn Wielkie Oczy 8, budowa, rozbudowa i przebudowa elektroenergetycznej sieci SN i nn"
2015-06-02 08:42:41
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 26.05.2015 r. o wydaniu decyzji odmownej o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej dz. Nr 770 w miejscowości Wielkie Oczy
2015-05-26 11:52:22
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 12.05.2015 r. o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: "Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej dz. Nr 770 w miejscowości Wielkie Oczy"
2015-05-12 09:05:19
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 11.05.2015 r. o wszczęciu postępowania na wniosek PGE Dystrybucja S.A. w sprawie wydania decyzji celu publicznego pn: "Budowa linii energetycznej 15kV, stacji transformatorowej 15/04 kV oraz przebudowa i rozbudowa sieci energetycznej 0,4kV"
2015-05-12 08:52:13
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 36
następne