Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 29.12.2014 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa budynku kancelarii Łukawiec w Nadleśnictwie Lubaczów wraz z przyłączami infrastruktury technicznej, budowa bezodpływowego zbiornika na ścieki sanitarne alternatywnie przydomowej oczyszczalni ścieków oraz budowa zjazdu drogowego publicznego z drogi powiatowej nr 1677R"
2014-12-31 00:15:15
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 22.12.2014 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: „Przebudowa linii elektroenergetycznej niskiego napięcia na kablową typu YAKXS 4x240mm2, przebudowa linii elektroenergetycznej niskiego napięcia na kablową typu YAKXS 4x120mm2 i przebudowa istniejącej stacji transformatorowej typu ZH-15B – Majdan Lipowiecki na STSRu 20/250 15/0,4 kV oraz budowa przyłączy kablowych typu YAKXS 4x35mm2 i budowa przyłączy typu YAYżo 5x10mm2 policznikowych do zasilania budynków mieszkalnych wraz z demontażem linii typu AL 4x35+25, w tym 18 słupów, 18 szt. przyłączy napowietrznych”
2014-12-23 11:02:10
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 08.12.2014 r. o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji dla inwestycji celu publicznego pn. "Budowa budynku kancelarii Łukawiec w Nadleśnictwie Lubaczów wraz z przyłączami infrastruktury technicznej, budowa bezodpływowego zbiornika na ścieki sanitarne alternatywnie przydomowej oczyszczalni ścieków oraz budowa zjazdu drogowego publicznego z drogi powiatowej nr 1677R"
2014-12-09 07:35:19
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 15.11.2014 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: „Budowa budynku kancelarii Łukawiec w Nadleśnictwie Lubaczów wraz z przyłączami infrastruktury technicznej, budowa bezodpływowego zbiornika na ścieki sanitarne alternatywnie przydomowej oczyszczalni ścieków oraz budowa zjazdu drogowego publicznego z drogi powiatowej nr 1677R”
2014-11-13 23:36:31
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 10.09.2014 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Rozbudowa linii energetycznej napowietrznej AsXSn 2 x 25 mm2 od stacji przy drodze gminnej (działka nr 253)"
2014-09-10 16:31:12
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 20.08.2014 r. o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji dla inwestycji celu publicznego pn. "Rozbudowa linii elektroenergetycznej napowietrznej AsXSn 2 x 25 mm2 od stacji przy drodze gminnej (działka nr 253)
2014-08-20 09:06:21
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 19.08.2014 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Rozbudowa linii energetycznej napowietrznej AsXSn 2 x 25 mm2 od stacji Zagrobla przy drodze powiatowej nr 1677R"
2014-08-19 11:45:27
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 19.08.2014 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Rozbudowa linii energetycznej napowietrznej AsXSn 2 x 25 mm2 od stacji Bihale 1 przy drodze do budynku nr 3"
2014-08-19 11:32:32
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 25.07.2014 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "Rozbudowa linii elektroenergetycznej napowietrznej AsXSn 2 x 25 mm2 od stacji przy drodze gminnej (działka nr 253)"
2014-07-28 09:08:17
  ...więcej

Decyzja Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn.02.07.2014 r. dotycząca umorzenie postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku wielofunkcyjnego w Kobylnicy Wołoskiej na Wiejski Dom Kultury, budowa bezodpływowego zbiornika na ścieki sanitarne wraz z przyłączem do budynku WDK i budowa podziemnego zbiornika na gaz propan butan wraz z przyłączem do budynku WDK oraz przebudowa budynku Remizy OSP"
2014-07-07 10:52:35
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 18.06.2014 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Przebudowa budynku Biblioteki Publicznej w Kobylnicy Wołoskiej, budowa bezodpływowego zbiornika na ścieki sanitarne wraz z przyłączem do budynku Biblioteki Publicznej i budowa podziemnego zbiornika na gza propan butan wraz z przyłączem do budynku Biblioteki Publicznej oraz przebudowa budynku Remizy OSP"
2014-06-18 23:55:32
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 19.05.2014 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Przebudowa budynku Biblioteki Publicznej w Kobylnicy Wołoskiej, budowa bezodpływowego zbiornika na ścieki sanitarne wraz z przyłączem do budynku Biblioteki Publicznej i budowa podziemnego zbiornika na gaz propan butan wraz z przyłączem do budynku Biblioteki Publicznej oraz przebudowa budynku Remizy OSP na działce nr ewid. 968/2 w miejscowości Kobylnica Wołoska
2014-05-26 00:20:21
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 05.05.2014 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku wielofunkcyjnego w Kobylnicy Wołoskiej na Wiejski Dom Kultury, budowa bezodpływowego zbiornika na ścieki sanitarne wraz z przyłączem do budynku wielofunkcyjnego i budowa podziemnego zbiornika na gaz propan butan wraz z przyłączem do budynku wielofunkcyjnego oraz przebudowa budynku Remizy OSP
2014-05-06 07:40:36
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 01.04.2014 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa sieci elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV na trasie magistali GPZ Lubaczów-Żurawica poprzez stacje transformatorowe SN/nN do zasilenia budynków mieszkalnych w miejscowościach Wielkie Oczy i Łukawiec gmina Wielkie Oczy"
2014-04-02 16:20:55
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 11.03.2014 r. o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "Budowa sieci elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV na trasie magistali GPZ Lubaczów-Żurawica poprzez stacje transformatorowe SN/nN do zasilenia budynków mieszkalnych w miejscowościach Wielkie Oczy i Łukawiec gmina Wielkie Oczy"
2014-03-12 22:41:52
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubaczów z dn. 24.02.2014 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "Przebudowa i budowa sieci energetycznej SN 15 kV (kablowej i napowietrznej z przewodami niepełnoizolowanymi na słupach wirowanych) "Lubaczów - Żurawica""
2014-02-25 15:05:28
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 17.02.2014 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "Budowa sieci elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV na trasie magistrali GPZ Lubaczów - Żurawica poprzez stacje transformatorowe SN/nN do zasilenia budynków mieszkalnych w miejscowości Wielkie Oczy i Łukawiec gmina Wielkie Oczy"
2014-02-17 23:43:48
  ...więcej

Pokazano 1 - 17 z 17