Zarządzenie Nr 51/2011 z dn. 30.12.2011 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Wielkie Oczy Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14.000 euro
2012-03-09 14:10:32
  ...więcej

Zarządzenie Nr 50/2011 z dn. 30.12.2011 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Wójta Gminy ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii
2012-02-22 14:57:40
  ...więcej

Zarządzenie Nr 49/2011 z dn. 30.12.2011 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej
2012-02-22 14:55:23
  ...więcej

Zarządzenie Nr 48/2011 z dn. 30.12.2011 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wielkie Oczy na lata 2011-2019
2012-02-22 14:54:07
  ...więcej

Zarządzenie Nr 47/2011 z dn. 30.12.2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2012-02-22 14:52:45
  ...więcej

Zarządzenie Nr 46/2011 z dn. 29.12.2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2012-02-22 14:51:42
  ...więcej

Zarządzenie Nr 45/2011 z dn. 27.12.2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2012-02-22 14:48:25
  ...więcej

Zarządzenie Nr 44/2011 z dn. 20.12.2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2012-02-22 14:47:25
  ...więcej

Zarządzenie Nr 43/2011 z dn. 30.11.2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2012-02-22 14:46:19
  ...więcej

Zarządzenie Nr 42/2011 z dn. 22.11.2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2012-02-22 14:45:08
  ...więcej

Zarządzenie Nr 41/2011 z dn. 14.11.2011 r. w sprawie zmiany cen za drewno pozyskane z czyszczenia pastwisk mienia komunalnego w Gminie Wielkie Oczy po 30 października 2011 r.
2012-02-22 14:43:22
  ...więcej

Zarządzenie Nr 40/2011 z dn. 10.11.2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2012-02-22 14:38:41
  ...więcej

Zarządzenie Nr 39/2011 z dn. 08.11.2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2012-02-22 14:37:24
  ...więcej

Zarządzenie Nr 38/2011 z dn. 31.10.2011 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wielkie Oczy na lata 2011-2019
2012-02-22 14:36:00
  ...więcej

Zarządzenie Nr 37/2011 z dn. 31.10.2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 r.
2012-02-22 14:34:19
  ...więcej

Zarządzenie Nr 36/2011 z dn. 17.10.2011 r. w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania na terenie Gminy Wielkie Oczy
2012-02-22 14:30:02
  ...więcej

Zarządzenie Nr 35/2011 z dn. 12.10.2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
2011-10-13 20:17:44
  ...więcej

Zarządzenie Nr 34/2011 z dn. 10.10.2011 r. w sprawie zmiany ceny za drewno pozyskane z lasów mienia komunalnego w Gminie Wielkie Oczy po 30 września 2011 r.
2011-10-13 20:16:02
  ...więcej

Zarządzenie Nr 33/2011 z dn. 07.10.2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011-10-13 20:12:38
  ...więcej

Zarządzenie Nr 32/2011 z dn. 30.09.2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011-10-13 19:48:56
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 51
następne