Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 31.12.2007 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
2012-01-28 23:10:10
  ...więcej

Zarządzenie Nr 27/2007 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 31.12.2007 r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat dla Gminy Wielkie Oczy
2012-01-28 23:07:37
  ...więcej

Zarządzenie Nr 26/2007 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 31.12.2007 r. w sprawie powołania zespołu do spraw opracowania gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych
2012-01-28 23:05:41
  ...więcej

Zarządzenie Nr 25/2007 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 31.12.2007 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu
2012-01-28 23:03:10
  ...więcej

Zarządzenie Nr 24/2007 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 31.12.2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok
2012-01-28 23:00:53
  ...więcej

Zarządzenie Nr 23/2007 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 30.11.2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok
2012-01-28 22:59:46
  ...więcej

Zarządzenie Nr 22/2007 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 31.10.2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok
2012-01-28 22:53:54
  ...więcej

Zarządzenie Nr 21/2007 Szefa Obrony Cywilnej - Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 08.10.2007 r. w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania na terenie Gminy Wielkie Oczy
2012-01-28 22:52:18
  ...więcej

Zarządzenie Nr 20/2007 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 25.09.2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu oceny pracownika samorządowego
2012-01-28 22:50:18
  ...więcej

Zarządzenie Nr 19/2007 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 28.09.2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok
2012-01-28 22:48:20
  ...więcej

Zarządzenie Nr 18/2007 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 25.09.2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok
2012-01-28 22:47:25
  ...więcej

Zarządzenie Nr 17/2007 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 25.09.2007 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych
2012-01-28 22:45:46
  ...więcej

Zarządzenie Nr 16/2007 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 31.07.2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok
2012-01-28 22:44:13
  ...więcej

Zarządzenie Nr 15/2007 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 26.07.2007 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
2012-01-28 22:43:04
  ...więcej

Zarządzenie Nr 14/2007 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 16.07.2007 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników i zakup jednolitego stroju
2012-01-28 22:41:15
  ...więcej

Zarządzenie Nr 13/2007 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 22.06.2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok
2012-01-28 22:38:49
  ...więcej

Zarządzenie Nr 12/2007 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 21.05.2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok
2012-01-28 22:37:47
  ...więcej

Zarządzenie Nr 11/2007 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 21.05.2007 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. oszacowania zakresu i wysokości poniesionych strat w gospodarstwach rolnych powstałych w związku z klęską suszy, gradobicia, nadmiernych opadów atmosferycznych, wymarznięcia, powodzi, huraganu, pożaru spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym lub osuwisk ziemi
2012-01-28 22:36:25
  ...więcej

Zarządzenie Nr 10/2007 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 10.05.2007 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. oszacowania zakresu i wysokości poniesionych strat w gospodarstwach rolnych powstałych w wyniku klęsk żywiołowych tj. wymarznięcia plonów, suszy, huraganu, gradobicia, powodzi, pożaru
2012-01-28 22:31:29
  ...więcej

Zarządzenie Nr 09/2007 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 16.03.2007 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 r.
2012-01-28 22:28:15
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 28
następne