Zarządzenie Nr 110/2015 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 31.12.2015 r. zmieniające Zarządzenie Nr 60/2012 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 1 października 2012 r. w sprawie ustalenia procedur gospodarowania mieniem stanowiącym własność Gminy Wielkie Oczy oraz procedur kontroli ich stosowania
2016-04-26 09:17:43
  ...więcej

Zarządzenie Nr 109/2015 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 31.12.2015 r. w sprawie prowadzenia inwentaryzacji rocznej
2016-03-03 10:50:34
  ...więcej

Zarządzenie Nr 108/2015 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 31.12.2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2016-01-27 14:02:09
  ...więcej

Zarządzenie Nr 107/2015 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 31.12.2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2016-01-21 09:34:16
  ...więcej

Zarządzenie Nr 106/2015 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 29.12.2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2016-01-13 11:46:38
  ...więcej

Zarządzenie Nr 105/2015 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 28.12.2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Wielkie Oczy odrębnymi ustawami na 2016 rok
2016-01-13 11:43:26
  ...więcej

Zarządzenie Nr 104/2015 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 17.12.2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2016-01-13 11:39:14
  ...więcej

Zarządzenie Nr 103/2015 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 17.12.2015 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania drukami ścisłego zarachowania z zakresu rejestracji stanu cywilnego w Urzędzie Gminy Wielkie Oczy
2015-12-30 08:39:40
  ...więcej

Zarządzenie Nr 102/2015 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 14.12.2015 r. w sprawie powołania komisji socjalnej
2015-12-30 08:37:42
  ...więcej

Zarządzenie Nr 101/2015 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 10.12.2015 r. w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa danych osobowych oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Wielkie Oczy
2015-12-30 08:36:15
  ...więcej

Zarządzenie Nr 100/2015 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 10.12.2015 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Wielkie Oczy
2015-12-30 08:33:12
  ...więcej

Zarządzenie Nr 99/2015 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 09.12.2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat w 2016 roku
2015-12-09 14:33:44
  ...więcej

Zarządzenie Nr 98/2015 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 08.12.2015 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania "Rozbudowa z nadbudową budynku wielofunkcyjnego (remizy) wraz z przyłączami infrastruktury technicznej i budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki sanitarne i zjazdem z drogi gminnej – II etap: Roboty wykończeniowe"
2015-12-09 14:22:58
  ...więcej

Zarządzenie Nr 97/2015 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 08.12.2015 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania "Przebudowa nawierzchni dróg gminnych"
2015-12-09 14:18:33
  ...więcej

Zarządzenie Nr 96/2015 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 04.12.2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015-12-09 14:12:22
  ...więcej

Zarządzenie Nr 95/2015 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 30.11.2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015-12-09 14:10:13
  ...więcej

Zarządzenie Nr 94/2015 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 26.11.2015 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania w sprawie prac remontowo - konserwatorskich cerkwi grekokatolickiej pw. Mikołaja Cudotwórcy w Wielkich Oczach
2015-12-04 08:38:27
  ...więcej

Zarządzenie Nr 93/2015 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 26.11.2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015-12-04 08:34:51
  ...więcej

Zarządzenie Nr 92/2015 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 13.11.2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015-12-04 08:32:55
  ...więcej

Zarządzenie Nr 91/2015 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 13.11.2015 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania w sprawie przebudowy budynku Biblioteki Publicznej w Kobylnicy Wołoskiej (Wielofunkcyjnego) - etap I - poprzez budowę instalacji zbiornikowej gazu propanowego wraz z przyłączem gazowym oraz zbiornik bezodpływowy na ścieki sanitarne wraz z przyłączem kanalizacyjnym
2015-12-02 15:06:24
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 110
następne