Zarządzenie Nr 128/2017 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 21.12.2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 12/2017 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie: ustalenia zasad (polityki) rachunkowości oraz prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej obowiązującej przy realizacji Projektu pn.: „Cyfrowy Urząd, e-Usłygi w gminach Powiatu Lubaczowskiego” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej nr II „Cyfrowe Podkarpackie” działanie 2.1 „Podniesienie efektywności w dostępności e-usług” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
2018-11-27 15:54:54
  ...więcej

Zarządzenie Nr 127/2017 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 21.12.2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 35/2016 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie: ustalenia zasad (polityki) rachunkowości oraz prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej obowiązującej przy realizacji Projektu pn.: „Rozbudowa Przedszkola przy zespole Szkół Publicznych w Wielkich Oczach” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr VI „Spójność przestrzenna i społeczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
2018-11-27 15:51:50
  ...więcej

Zarządzenie Nr 126/2017 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 21.12.2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla budżetu Gminy Wielkie Oczy oraz dla Urzędu Gminy Wielkie Oczy jako jednostki budżetowej
2018-11-27 15:50:09
  ...więcej

Zarządzenie Nr 125/2017 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 21.12.2017 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacyjnej w Urzędzie Gminy Wielkie Oczy
2018-11-27 08:14:34
  ...więcej

Zarządzenie Nr 124/2017 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 21.12.2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 69/2016 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 1 września 2016 r. w sprawie: ustalenia zasad (polityki) rachunkowości oraz prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej obowiązującej przy realizacji Projektu pn.: „Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz zakup wyposażenia do pracowni szkolnych w ZSP Wielkie Oczy oraz ZSP Łukawiec” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr VI „Spójność przestrzenna i społeczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
2018-11-27 08:12:21
  ...więcej

Zarządzenie Nr 123/2017 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 21.12.2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarki kasowej dla Urzędu Gminy Wielkie Oczy
2018-07-05 19:52:22
  ...więcej

Zarządzenie Nr 122/2017 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 21.12.2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 12/2017 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości oraz prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej obowiązującej przy realizacji Projektu pn.: " Cyfrowy Urząd, e-Usługi w gminach Powiatu Lubaczowskiego" realizowanego w ramach Osi Priorytetowej nr II "Cyfrowe Podkarpackie" działanie 2.1 "Podniesienie efektywności i dostępności e-usług" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
2018-07-05 19:49:27
  ...więcej

Zarządzenie Nr 121/2017 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 21.12.2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wielkie Oczy na 2017 rok
2018-01-16 12:37:50
  ...więcej

Zarządzenie Nr 120/2017 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 21.12.2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wielkie Oczy na 2017 rok
2018-01-16 12:35:41
  ...więcej

Zarządzenie Nr 119/2017 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 13.12.2017 r. w sprawie regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Wielkie Oczy
2018-01-16 12:33:26
  ...więcej

Zarządzenie Nr 118/2017 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 13.12.2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy za 2017 rok
2018-01-16 12:31:08
  ...więcej

Zarządzenie Nr 117/2017 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 06.12.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w budżecie gminy za 2017 rok
2018-01-16 12:25:10
  ...więcej

Zarządzenie Nr 116/2017 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 06.12.2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej
2018-01-16 12:02:55
  ...więcej

Zarządzenie Nr 72/2017 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 22.08.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Wynagradzania pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych
2018-01-16 11:51:53
  ...więcej

Zarządzenie Nr 115/2017 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 05.12.2017 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Wielkie Oczy
2017-12-06 11:46:46
  ...więcej

Zarządzenie Nr 114/2017 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 04.12.2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat w 2018 roku
2017-12-06 11:43:53
  ...więcej

Zarządzenie Nr 113/2017 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 04.12.2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na terenie Gminy Wielkie Oczy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata
2017-12-06 11:35:30
  ...więcej

Zarządzenie Nr 112/2017 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 30.11.2017 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Wielkie Oczy w zakresie zaciągania zobowiązań
2017-12-06 11:24:25
  ...więcej

Zarządzenie Nr 111/2017 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 30.11.2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017-12-06 11:14:11
  ...więcej

Zarządzenie Nr 110/2017 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 28.11.2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017-12-06 10:55:46
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 128
następne