Zarządzenie Nr 123/2017 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 21.12.2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarki kasowej dla Urzędu Gminy Wielkie Oczy
2018-07-05 19:52:22
  ...więcej

Zarządzenie Nr 122/2017 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 21.12.2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 12/2017 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości oraz prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej obowiązującej przy realizacji Projektu pn.: " Cyfrowy Urząd, e-Usługi w gminach Powiatu Lubaczowskiego" realizowanego w ramach Osi Priorytetowej nr II "Cyfrowe Podkarpackie" działanie 2.1 "Podniesienie efektywności i dostępności e-usług" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
2018-07-05 19:49:27
  ...więcej

Zarządzenie Nr 121/2017 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 21.12.2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wielkie Oczy na 2017 rok
2018-01-16 12:37:50
  ...więcej

Zarządzenie Nr 120/2017 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 21.12.2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wielkie Oczy na 2017 rok
2018-01-16 12:35:41
  ...więcej

Zarządzenie Nr 119/2017 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 13.12.2017 r. w sprawie regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Wielkie Oczy
2018-01-16 12:33:26
  ...więcej

Zarządzenie Nr 118/2017 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 13.12.2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy za 2017 rok
2018-01-16 12:31:08
  ...więcej

Zarządzenie Nr 117/2017 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 06.12.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w budżecie gminy za 2017 rok
2018-01-16 12:25:10
  ...więcej

Zarządzenie Nr 116/2017 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 06.12.2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej
2018-01-16 12:02:55
  ...więcej

Zarządzenie Nr 72/2017 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 22.08.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Wynagradzania pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych
2018-01-16 11:51:53
  ...więcej

Zarządzenie Nr 115/2017 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 05.12.2017 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Wielkie Oczy
2017-12-06 11:46:46
  ...więcej

Zarządzenie Nr 114/2017 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 04.12.2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat w 2018 roku
2017-12-06 11:43:53
  ...więcej

Zarządzenie Nr 113/2017 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 04.12.2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na terenie Gminy Wielkie Oczy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata
2017-12-06 11:35:30
  ...więcej

Zarządzenie Nr 112/2017 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 30.11.2017 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Wielkie Oczy w zakresie zaciągania zobowiązań
2017-12-06 11:24:25
  ...więcej

Zarządzenie Nr 111/2017 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 30.11.2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017-12-06 11:14:11
  ...więcej

Zarządzenie Nr 110/2017 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 28.11.2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017-12-06 10:55:46
  ...więcej

Zarządzenie Nr 109/2017 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 22.11.2017 r. w sprawie jednorazowego wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach o nr ew. 144/2, 150/2, 153, 163 w Kobylnicy Wołoskiej, stanowiących własność Gminy Wielkie Oczy na rzecz Energia - Południe Sp. z o.o.
2017-12-06 09:38:14
  ...więcej

Zarządzenie Nr 108/2017 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 17.11.2017 r. w sprawie zmian budżecie gminy na 2017 rok
2017-12-06 09:32:43
  ...więcej

Zarządzenie Nr 107/2017 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 16.11.2017 r. w sprawie zmian budżecie gminy na 2017 rok
2017-11-30 15:02:05
  ...więcej

Zarządzenie Nr 106/2017 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 15.11.2017 r. w sprawie wprowadzenia do użytku "Gminnego planu dystrybucji tabletek jodowych w przypadku zdarzeń radiacyjnych"
2017-11-30 14:55:41
  ...więcej

Zarządzenie Nr 105/2017 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 13.11.2017 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania dyrektorom placówek oświatowych
2017-11-30 14:50:36
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 123
następne