Zarządzenie Nr 20/2006 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 29.12.2006 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
2012-01-27 14:42:38
  ...więcej

Zarządzenie Nr 19/2006 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 29.12.2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 r.
2012-01-27 14:41:32
  ...więcej

Zarządzenie Nr 18/2006 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 15.12.2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
2012-01-27 14:40:35
  ...więcej

Zarządzenie Nr 17/2006 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 14.12.2006 r. w sprawie wyboru sołtysów
2012-01-27 14:39:09
  ...więcej

Zarządzenie Nr 16/2006 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 30.11.2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 r.
2012-01-27 14:37:56
  ...więcej

Zarządzenie Nr 15/2006 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 28.11.2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
2012-01-27 14:36:47
  ...więcej

Zarządzenie Nr 14/2006 Szefa Obrony Cywilnej Gminy - Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 10.10.2006 r. w sprawie przeprowadzenia treningu wykrywania i alarmowania na terenie Gminy Wielkie Oczy
2012-01-27 14:35:29
  ...więcej

Zarządzenie Nr 13/2006 Wójta Gminy w Wielkich Oczach z dn. 31.10.2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 r.
2012-01-27 14:33:26
  ...więcej

Zarządzenie Nr 12/2006 Wójta Gminy w Wielkich Oczach z dn. 29.09.2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 r.
2012-01-27 14:08:01
  ...więcej

Zarządzenie Nr 11/2006 Wójta Gminy w Wielkich Oczach z dn. 01.08.2006 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. szacowania zakresu i wysokości poniesionych strat w gospodarstwach rolnych powstałych w wyniku klęsk żywiołowych tj. suszy, huraganu, gradobicia, powodzi i pożaru
2012-01-27 13:30:45
  ...więcej

Zarządzenie Nr 10/2006 Wójta Gminy w Wielkich Oczach z dn. 30.06.2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 r.
2012-01-27 13:28:02
  ...więcej

Zarządzenie Nr 09/2006 Wójta Gminy w Wielkich Oczach z dn. 31.05.2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 r.
2012-01-27 13:27:20
  ...więcej

Zarządzenie Nr 08/2006 Wójta Gminy w Wielkich Oczach z dn. 31.03.2006 r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2006 r.
2012-01-27 13:25:33
  ...więcej

Zarządzenie Nr 07/2006 Wójta Gminy w Wielkich Oczach z dn. 31.03.2006 r. w sprawie powołania gospodarstwa pomocniczego
2012-01-27 13:15:53
  ...więcej

Zarządzenie Nr 06/2006 Wójta Gminy w Wielkich Oczach z dn. 30.03.2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 r.
2012-01-27 13:14:46
  ...więcej

Zarządzenie Nr 05/2006 Wójta Gminy w Wielkich Oczach z dn. 27.02.2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
2012-01-27 13:08:56
  ...więcej

Zarządzenie Nr 04/2006 Wójta Gminy w Wielkich Oczach z dn. 16.03.2006 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 r.
2012-01-27 13:05:48
  ...więcej

Zarządzenie Nr 03/2006 Wójta Gminy w Wielkich Oczach z dn. 16.02.2006 r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2006 r.
2012-01-27 13:04:16
  ...więcej

Zarządzenie Nr 02/2006 Wójta Gminy w Wielkich Oczach z dn. 16.02.2006 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Wielkie Oczy na 2006 r.
2012-01-27 13:01:00
  ...więcej

Zarządzenie Nr 01/2006 Wójta Gminy w Wielkich Oczach z dn. 01.02.2006 r. w sprawie prognozy długu gminy na koniec roku budżetowego
2012-01-27 12:58:59
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 20