Zarządzenie Nr 107/2014 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 31.12.2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Wielkie Oczy odrębnymi ustawami na 2015 rok
2015-01-21 11:18:35
  ...więcej

Zarządzenie Nr 106/2014 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 31.12.2014 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Wójta Gminy ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii
2015-01-14 13:28:55
  ...więcej

Zarządzenie Nr 105/2014 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 19.12.2014 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za korzystanie z własnych przyborów biurowych dla pracowników Urzędu Gminy Wielkie Oczy
2015-01-14 13:25:47
  ...więcej

Zarządzenie Nr 104/2014 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 19.12.2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2015-01-14 13:23:26
  ...więcej

Zarządzenie Nr 103/2014 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 16.12.2014 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania „Rozbudowa z nadbudową budynku wielofunkcyjnego (remizy) wraz z przyłączami infrastruktury technicznej i budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki sanitarne i zjazdem z drogi gminnej – I etap: Roboty stanu surowego”
2015-01-14 13:15:42
  ...więcej

Zarządzenie Nr 102/2014 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 10.12.2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres powyżej 3 lat w 2015 roku
2014-12-11 09:22:48
  ...więcej

Zarządzenie Nr 101/2014 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 10.12.2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat w 2015 roku
2014-12-11 09:21:09
  ...więcej

Zarządzenie Nr 100/2014 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 08.12.2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014-12-11 08:32:57
  ...więcej

Zarządzenie Nr 99/2014 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 05.12.2014 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla Urzędu Gminy w Wielkich Oczach
2014-12-11 07:43:10
  ...więcej

Zarządzenie Nr 98/2014 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 21.11.2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych
2014-12-11 07:40:37
  ...więcej

Zarządzenie Nr 97/2014 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 21.11.2014 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania "Przebudowa drogi gminnej "Szczeble" Nr 105312R w miejscowości Kobylnica Wołoska w km 0+350 - 1+035"
2014-12-11 07:38:18
  ...więcej

Zarządzenie Nr 96/2014 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 14.11.2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014-12-11 07:35:56
  ...więcej

Zarządzenie Nr 95/2014 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 10.11.2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014-12-11 07:32:46
  ...więcej

Zarządzenie Nr 94/2014 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 05.11.2014 r. zmieniające Zarządzenie Nr 87/2014 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 20 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014-12-11 07:28:37
  ...więcej

Zarządzenie Nr 93/2014 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 04.11.2014 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drugim przetargu
2014-11-05 13:47:21
  ...więcej

Zarządzenie Nr 92/2014 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 31.10.2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
2014-10-31 14:08:00
  ...więcej

Zarządzenie Nr 91/2014 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 28.10.2014 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania „Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych w ramach realizacji projektu POKL 9.1.1. Nasze Kolorowe Przedszkola. Zadanie nr I. Organizacja placów zabaw”
2014-10-31 14:06:37
  ...więcej

Zarządzenie Nr 90/2014 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 27.10.2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014-10-31 14:05:07
  ...więcej

Zarządzenie Nr 89/2014 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 23.10.2014 r. zmieniające Zarządzenie Nr 81/2014 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 24 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014-10-31 14:03:06
  ...więcej

Zarządzenie Nr 88/2014 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 22.10.2014 r. w sprawie powołania Komisji do końcowego rozliczenia wykonanych prac z zakresu usuwania odpadów zawierających azbest w roku 2014
2014-10-31 13:59:34
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 107
następne