Zarządzenie Nr 114/2018 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 31.12.2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 112/2018 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wielkie Oczy
2019-01-23 15:12:46
  ...więcej

Zarządzenie Nr 113/2018 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 31.12.2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wielkie Oczy
2019-01-23 15:10:10
  ...więcej

Zarządzenie Nr 112/2018 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 31.12.2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wielkie Oczy
2019-01-15 12:33:38
  ...więcej

Zarządzenie Nr 111/2018 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 21.12.2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wielkie Oczy
2019-01-15 12:32:04
  ...więcej

Zarządzenie Nr 110/2018 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 17.12.2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2018
2019-01-15 12:28:13
  ...więcej

Zarządzenie Nr 109/2018 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 17.12.2018 r. w sprawie funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Gminie Wielkie Oczy
2019-01-15 12:25:22
  ...więcej

Zarządzenie Nr 108/2018 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 17.12.2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
2019-01-08 12:41:37
  ...więcej

Zarządzenie Nr 107/2018 Wójta Gminy Wielkie Oczy - Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dn. 11.12.2018 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia na terenie gminy Wielkie Oczy treningu systemu wykrywania i alarmowania nt. "Realizacja przez podmioty wojewódzkiego systemu zarządzania kryzysowego oraz systemu wykrywania i alarmowania, procedur reagowania i oceny sytuacji skażeń po wystąpieniu CBRN wraz z ostrzeganiem i alarmowaniem ludności za pomocą alternatywnych narzędzi technicznych w sytuacji awarii sieci energetycznej"
2019-01-08 12:37:13
  ...więcej

Zarządzenie Nr 106/2018 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 4.12.2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2018
2019-01-04 00:09:05
  ...więcej

Zarządzenie Nr 105/2018 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 30.11.2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2018
2018-12-18 07:59:30
  ...więcej

Zarządzenie Nr 104/2018 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 30.11.2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat w 2019 roku
2018-11-30 15:47:00
  ...więcej

Zarządzenie Nr 103/2018 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 23.11.2018 r. w sprawie wniosku o wyrażenie opinii o możliwości spłaty kredytu przez Gminę Wielkie Oczy
2018-11-30 15:30:23
  ...więcej

Zarządzenie Nr 102/2018 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 19.11.2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2018
2018-11-30 15:29:19
  ...więcej

Zarządzenie Nr 101/2018 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 16.11.2018 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu przekazania do korzystania - użyczenia radnym Rady Gminy Wielkie Oczy służbowych tabletów”
2018-11-30 15:27:01
  ...więcej

Zarządzenie Nr 100/2018 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 16.11.2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2018
2018-11-30 15:25:06
  ...więcej

Zarządzenie Nr 99/2018 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 16.11.2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Genowefie Strojnej - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Wielkich Oczach
2018-11-26 15:18:44
  ...więcej

Zarządzenie Nr 98/2018 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 09.11.2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego 2018 przejściowego deficytu budżetowego Gminy Wielkie Oczy
2018-11-09 15:36:11
  ...więcej

Zarządzenie Nr 97/2018 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 09.11.2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat w 2019 roku
2018-11-09 15:34:18
  ...więcej

Zarządzenie Nr 96/2018 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 08.11.2018 r. w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji przyznawanej z budżetu Gminy Wielkie Oczy dla samorządowych instytucji kultury
2018-11-09 15:32:05
  ...więcej

Zarządzenie Nr 95/2018 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 08.11.2018 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok
2018-11-09 15:22:03
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 114
następne