Zarządzenie Nr 67/2018 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 31.07.2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2018
2018-08-28 09:13:58
  ...więcej

Zarządzenie Nr 66/2018 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 31.07.2018 r. w sprawie powołania stałej komisji ustalania szkód i szacowania strat powstałych wskutek zdarzeń o charakterze klęsk żywiołowych na terenie Gminy Wielkie Oczy
2018-08-28 09:06:36
  ...więcej

Zarządzenie Nr 65/2018 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 31.07.2018 r. w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych
2018-08-28 08:57:03
  ...więcej

Zarządzenie Nr 64/2018 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 31.07.2018 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego
2018-08-27 12:28:32
  ...więcej

Zarządzenie Nr 63/2018 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 31.07.2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 102/2016 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Gminie Wielkie Oczy i jej jednostkach organizacyjnych
2018-08-27 12:26:39
  ...więcej

Zarządzenie Nr 62/2018 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 25.07.2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Gminnej do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na terenie Gminy Wielkie Oczy spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego
2018-08-27 12:22:36
  ...więcej

Zarządzenie Nr 61/2018 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 25.07.2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
2018-08-27 12:20:56
  ...więcej

Zarządzenie Nr 60/2018 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 25.07.2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
2018-08-27 12:19:12
  ...więcej

Zarządzenie Nr 59/2018 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 24.07.2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
2018-08-27 12:17:25
  ...więcej

Zarządzenie Nr 58/2018 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 18.07.2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wielkie Oczy na 2018 rok
2018-08-27 12:15:44
  ...więcej

Zarządzenie Nr 57/2018 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 16.07.2018 r. w sprawie zmiany składu komisji przetargowej Urzędu Gminy Wielkie Oczy w postępowaniu przetargowym pn.: "Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Gminie Wielkie Oczy"
2018-08-27 12:13:47
  ...więcej

Zarządzenie Nr 56/2018 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 10.07.2018 r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Wielkich Oczach do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie
2018-08-27 12:11:47
  ...więcej

Zarządzenie Nr 55/2018 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 06.07.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018-08-27 12:08:39
  ...więcej

Zarządzenie Nr 54/2018 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 29.06.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018-07-19 08:14:52
  ...więcej

Zarządzenie Nr 53/2018 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 21.06.2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2018
2018-07-05 20:12:12
  ...więcej

Zarządzenie Nr 52/2018 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 15.06.2018 r. w sprawie zmian w regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
2018-07-05 20:10:26
  ...więcej

Zarządzenie Nr 51/2018 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 08.06.2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Łukawcu do reprezentowania Gminy Wielkie Oczy w ramach rządowego programu „Aktywna tablica”
2018-07-05 20:06:45
  ...więcej

Zarządzenie Nr 50/2018 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 04.06.2018 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wielkie Oczy na lata 2018 – 2023
2018-07-05 20:03:08
  ...więcej

Zarządzenie Nr 49/2018 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 04.06.2018 r. w sprawie przystąpienia do konsultacji społecznych "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wielkie Oczy na lata 2018 – 2023"
2018-07-05 20:01:26
  ...więcej

Zarządzenie Nr 48/2018 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 04.06.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018-07-05 19:58:38
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 67
następne