> Zarządzenia z 2018 roku
Zarządzenie Nr 41/2018 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 15.05.2018 r. w sprawie powołania zespołu do szacowania szkód łowieckich oraz postępowania przy szacowaniu szkód łowieckich
2018-05-21 09:13:20
  ...więcej

Zarządzenie Nr 40/2018 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 11.05.2018 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Publicznej Szkoły Podstawowej w Wielkich Oczach oraz klasy dotychczasowego gimnazjum na rok szkolny 2018/2019
2018-05-21 09:08:41
  ...więcej

Zarządzenie Nr 39/2018 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 11.05.2018 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Publicznej Szkoły Podstawowej w Łukawcu oraz klasy dotychczasowego gimnazjum na rok szkolny 2018/2019
2018-05-21 09:06:42
  ...więcej

Zarządzenie Nr 38/2018 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 04.05.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018-05-21 09:04:37
  ...więcej

Zarządzenie Nr 37/2018 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 30.04.2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej
2018-05-21 09:02:43
  ...więcej

Zarządzenie Nr 36/2018 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 26.04.2018 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu wsparcia przez państwo - gospodarza na terenie Gminy Wielkie Oczy
2018-05-21 08:41:44
  ...więcej

Zarządzenie Nr 35/2018 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 26.04.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018-05-21 08:37:22
  ...więcej

Zarządzenie Nr 34/2018 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 20.04.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w budżecie gminy za 2018 rok
2018-05-21 08:34:13
  ...więcej

Zarządzenie Nr 33/2018 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 16.04.2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wielkie Oczy na 2018 rok
2018-05-21 08:32:18
  ...więcej

Zarządzenie Nr 32/2018 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 09.04.2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2018
2018-05-21 08:28:32
  ...więcej

Zarządzenie Nr 31/2018 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 06.04.2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wielkie Oczy na 2018 rok
2018-05-21 08:26:33
  ...więcej

Zarządzenie Nr 30/2018 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 20.03.2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2018
2018-05-21 08:24:07
  ...więcej

Zarządzenie Nr 29/2018 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 20.03.2018 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Wielkie Oczy
2018-04-04 11:18:20
  ...więcej

Zarządzenie Nr 28/2018 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 7.03.2018 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wielkie Oczy w 2018 roku w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi
2018-04-04 11:16:09
  ...więcej

Zarządzenie Nr 27/2018 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 7.03.2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2018
2018-04-04 11:13:05
  ...więcej

Zarządzenie Nr 26/2018 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 7.03.2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2018
2018-04-04 08:44:41
  ...więcej

Zarządzenie Nr 25/2018 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 6.03.2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wielkie Oczy
2018-04-04 08:43:06
  ...więcej

Zarządzenie Nr 24/2018 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 6.03.2018 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna tartacznego
2018-04-04 08:42:17
  ...więcej

Zarządzenie Nr 23/2018 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 2.03.2018 r. w sprawie ustalenia cen za drewno pozyskane z mienia komunalnego Gminy Wielkie Oczy
2018-03-27 09:00:58
  ...więcej

Zarządzenie Nr 22/2018 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 28.02.2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2018
2018-03-27 08:56:42
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 41
następne

 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Leśna 2
37-627 Wielkie Oczy
Kierownik Jednostki
Tomasz Lorenc
Kontakt:
Tel: (+48 16) 631 01 26
Fax: (+48 16) 631 01 26
e-mail: ug@wielkieoczy.info.pl