Zarządzenie Nr 35/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 12.04.2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat w 2019 roku
2019-04-17 12:39:22
  ...więcej

Zarządzenie Nr 34/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 11.04.2019 r. w sprawie przekazania drewna
2019-04-17 12:39:02
  ...więcej

Zarządzenie Nr 33/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 10.04.2019 r. w sprawie zmian regulaminu organizacyjnego
2019-04-17 11:58:49
  ...więcej

Zarządzenie Nr 32/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 09.04.2019 r. w sprawie zmian w regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
2019-04-17 10:55:40
  ...więcej

Zarządzenie Nr 31/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 05.04.2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wielkie Oczy na rok 2019
2019-04-17 10:51:03
  ...więcej

Zarządzenie Nr 30/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 01.04.2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wielkie Oczy na rok 2019
2019-04-17 10:48:40
  ...więcej

Zarządzenie Nr 29/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 28.03.2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat w 2019 roku
2019-04-04 14:22:00
  ...więcej

Zarządzenie Nr 28/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 22.03.2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat w 2019 roku
2019-04-04 14:17:43
  ...więcej

Zarządzenie Nr 27/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 21.03.2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wielkie Oczy na rok 2019
2019-04-04 14:16:28
  ...więcej

Zarządzenie Nr 26/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy - Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dn. 12.03.2019 r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej gminy Wielkie Oczy w 2019 r.
2019-04-04 13:47:15
  ...więcej

Zarządzenie Nr 25/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 7.03.2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wielkie Oczy na rok 2019
2019-04-04 13:43:28
  ...więcej

Zarządzenie Nr 24/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 7.03.2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 20/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 22 lutego 2019 r.
2019-03-12 13:03:55
  ...więcej

Zarządzenie Nr 23/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 7.03.2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
2019-03-07 23:14:18
  ...więcej

Zarządzenie Nr 22/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 4.03.2019 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wielkie Oczy w 2019 roku w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi
2019-03-07 23:08:01
  ...więcej

Zarządzenie Nr 21/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 1.03.2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2019
2019-03-07 23:07:25
  ...więcej

Zarządzenie Nr 20/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 22.02.2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2019
2019-03-07 23:05:58
  ...więcej

Zarządzenie Nr 19/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 20.02.2019 r. w sprawie zmiany składu osobowego komisji socjalnej
2019-03-04 15:02:01
  ...więcej

Zarządzenie Nr 18/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 20.02.2019 r. w sprawie ustalenia cen za drewno pozyskane z lasów mienia komunalnego gminy Wielkie Oczy
2019-03-04 14:41:08
  ...więcej

Zarządzenie Nr 17/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 18.02.2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia
2019-03-04 12:38:34
  ...więcej

Zarządzenie Nr 16/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 11.02.2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2019
2019-03-04 12:36:24
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 35
następne