Zarządzenie Nr 72/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 09.07.2019 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 69/2014 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie utworzenia Punktów Przedszkolnych oraz wprowadzenia Regulaminu rekrutacji dzieci do punktów przedszkolnych w Zespołach Szkół Publicznych dla których organem prowadzącym jest Gmina Wielkie Oczy
2019-07-11 09:00:50
  ...więcej

Zarządzenie Nr 71/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 05.07.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wielkich Oczach w formie elektronicznej
2019-07-11 08:58:36
  ...więcej

Zarządzenie Nr 70/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 05.07.2019 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wielkich Oczach
2019-07-11 08:56:54
  ...więcej

Zarządzenie Nr 69/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 05.07.2019 r. w sprawie ustalenia cen za drewno pozyskane z lasów mienia komunalnego Gminy Wielkie Oczy
2019-07-11 08:55:07
  ...więcej

Zarządzenie Nr 68/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 03.07.2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wielkie Oczy na rok 2019
2019-07-11 08:53:03
  ...więcej

Zarządzenie Nr 67/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 03.07.2019 r. w sprawie utworzenia stanowiska wicedyrektora w Publicznej Szkole Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 w Łukawcu
2019-07-11 08:51:25
  ...więcej

Zarządzenie Nr 66/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 28.06.2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wielkie Oczy
2019-07-11 08:49:29
  ...więcej

Zarządzenie Nr 65/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 26.06.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Łukawcu w formie elektronicznej
2019-07-09 08:45:01
  ...więcej

Zarządzenie Nr 64/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 25.06.2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wielkie Oczy na rok 2019
2019-07-09 08:36:33
  ...więcej

Zarządzenie Nr 63/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 25.06.2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia
2019-07-02 14:42:06
  ...więcej

Zarządzenie Nr 62/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 25.06.2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wielkich Oczach do reprezentowania Gminy Wielkie Oczy w ramach rządowego programu "Aktywna tablica"
2019-07-02 14:30:34
  ...więcej

Zarządzenie Nr 61/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 24.06.2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wielkie Oczy na rok 2019
2019-07-02 14:28:34
  ...więcej

Zarządzenie Nr 60/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 17.06.2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wielkie Oczy na rok 2019
2019-07-02 14:26:39
  ...więcej

Zarządzenie Nr 59/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 12.06.2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wielkich Oczach
2019-06-24 15:11:14
  ...więcej

Zarządzenie Nr 58/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 12.06.2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Łukawcu
2019-06-24 15:06:40
  ...więcej

Zarządzenie Nr 57/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 10.06.2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Łukawcu
2019-06-14 09:56:24
  ...więcej

Zarządzenie Nr 56/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 10.06.2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia
2019-06-14 09:54:28
  ...więcej

Zarządzenie Nr 55/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 10.06.2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Wielkich Oczach
2019-06-14 09:51:54
  ...więcej

Zarządzenie Nr 54/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 05.06.2019 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji przyjmowania wpłat bezgotówkowych w kasie Urzędu Gminy Wielkie Oczy
2019-06-14 09:49:31
  ...więcej

Zarządzenie Nr 53/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 05.06.2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wielkie Oczy na 2019 rok
2019-06-14 09:47:05
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 72
następne