Zarządzenie Nr 15/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 11.02.2019 r. w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2019 roku
2019-02-20 11:33:47
  ...więcej

Zarządzenie Nr 14/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 04.02.2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wielkie Oczy w 2019 roku w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi
2019-02-20 11:30:17
  ...więcej

Zarządzenie Nr 13/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 04.02.2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wielkie Oczy w 2019 roku w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi
2019-02-20 11:18:58
  ...więcej

Zarządzenie Nr 12/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 31.01.2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wielkie Oczy
2019-02-20 11:16:45
  ...więcej

Zarządzenie Nr 11/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 21.01.2019 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego
2019-02-20 11:06:06
  ...więcej

Zarządzenie Nr 10/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 21.01.2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia
2019-02-20 11:02:14
  ...więcej

Zarządzenie Nr 9/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 21.01.2019 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, punktów przedszkolnych i klas I publicznych szkół podstawowych, a także podania kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020
2019-02-12 12:57:15
  ...więcej

Zarządzenie Nr 8/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 21.01.2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
2019-01-22 21:45:42
  ...więcej

Zarządzenie Nr 7/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 18.01.2019 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. ustalenia liczby osób bezdomnych na terenie Gminy Wielkie Oczy
2019-01-22 21:41:19
  ...więcej

Zarządzenie Nr 6/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 11.01.2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów oraz ustalenia wzorów druków wyborczych w wyborach na Sołtysów i do Rad Sołeckich w sołectwach Gminy Wielkie Oczy
2019-01-16 09:18:13
  ...więcej

Zarządzenie Nr 5/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 8.01.2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wielkie Oczy
2019-01-16 09:16:29
  ...więcej

Zarządzenie Nr 4/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 2.01.2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wielkie Oczy
2019-01-15 13:16:38
  ...więcej

Zarządzenie Nr 3/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 2.01.2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Wielkie Oczy na 2019 rok
2019-01-15 13:15:00
  ...więcej

Zarządzenie Nr 2/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 2.01.2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Wielkie Oczy odrębnymi ustawami na 2019 rok
2019-01-15 13:13:36
  ...więcej

Zarządzenie Nr 1/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 2.01.2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wielkie Oczy
2019-01-15 12:41:56
  ...więcej

Pokazano 1 - 15 z 15