Zarządzenie Nr 103/2013 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 31.12.2013 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za korzystanie z własnych przyborów biurowych dla pracowników Urzędu Gminy Wielkie Oczy
2014-06-10 08:18:28
  ...więcej

Zarządzenie Nr 102/2013 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 31.12.2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Wielkie Oczy odrębnymi ustawami na 2014 r.
2014-02-24 12:30:45
  ...więcej

Zarządzenie Nr 101/2013 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 31.12.2013 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej
2014-02-24 12:29:05
  ...więcej

Zarządzenie Nr 100/2013 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 30.12.2013 r. w sprawie przeprowadzenia rekrutacji dodatkowej w projekcie pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wielkie Oczy"
2014-01-14 13:26:52
  ...więcej

Zarządzenie Nr 99/2013 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 30.12.2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2014-01-14 13:21:01
  ...więcej

Zarządzenie Nr 98/2013 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 23.12.2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2014-01-14 13:19:08
  ...więcej

Zarządzenie Nr 97/2013 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 16.12.2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2014-01-14 13:16:49
  ...więcej

Zarządzenie Nr 96/2013 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 11.12.2013 r. w sprawie przekazania drewna
2013-12-17 09:53:49
  ...więcej

Zarządzenie Nr 95/2013 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 11.12.2013 r. w sprawie ustalenia procedur pobierania i odprowadzania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami
2013-12-17 09:42:26
  ...więcej

Zarządzenie Nr 94/2013 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 06.12.2013 r. w sprawie powołania składu Komisji oceniającej oferty składane w ramach Zapytania ofertowego na: Usługi wyceny rzeczoznawcy majątkowego na terenie Gminy Wielkie Oczy w roku 2014
2013-12-17 09:33:55
  ...więcej

Zarządzenie Nr 93/2013 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 06.12.2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013-12-17 09:31:13
  ...więcej

Zarządzenie Nr 92/2013 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 29.11.2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Wielkie Oczy odrębnymi ustawami na 2013 r.
2013-12-17 09:26:10
  ...więcej

Zarządzenie Nr 91/2013 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 29.11.2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013-12-17 09:16:12
  ...więcej

Zarządzenie Nr 90/2013 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 28.11.2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego dnia 30.12.2013 r.
2013-12-06 12:07:46
  ...więcej

Zarządzenie Nr 89/2013 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 27.11.2013 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania "Przebudowa drogi dojazdowej do Ośrodka Zdrowia z budową miejsc postojowych w Wielkich Oczach”
2013-12-06 12:05:47
  ...więcej

Zarządzenie Nr 88/2013 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 19.11.2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013-12-06 11:54:29
  ...więcej

Zarządzenie Nr 87/2013 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 14.11.2013 r. w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej na 2014 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielkie Oczy
2013-11-15 14:49:59
  ...więcej

Zarządzenie Nr 86/2013 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 13.11.2013 r. w sprawie przeprowadzenia rekrutacji dodatkowej w projekcie pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wielkie Oczy"
2013-11-15 14:48:19
  ...więcej

Zarządzenie Nr 85/2013 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 13.11.2013 r. w sprawie przeprowadzenia treningu wykrywania i alarmowania na terenie Gminy Wielkie Oczy
2013-11-15 14:47:09
  ...więcej

Zarządzenie Nr 84/2013 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 08.11.2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 r.
2013-11-15 14:36:52
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 103
następne