Zarządzenie Nr 34/2008 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 31.12.2008 r. w sprawie organizacji i realizacji prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Wielkie Oczy
2012-01-31 08:57:58
  ...więcej

Zarządzenie Nr 33/2008 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 31.12.2008 r. w sprawie powołania Zespołu Monitorująco-Wdrożeniowego ds. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Wielkie Oczy
2012-01-31 08:56:35
  ...więcej

Zarządzenie Nr 32/2008 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 31.12.2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2012-01-31 08:54:28
  ...więcej

Zarządzenie Nr 31/2008 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 31.12.2008 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
2012-01-31 08:53:33
  ...więcej

Zarządzenie Nr 30/2008 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 08.12.2008 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w kolejnym przetargu
2012-01-31 08:52:25
  ...więcej

Zarządzenie Nr 29/2008 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 28.11.2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2012-01-31 08:50:25
  ...więcej

Zarządzenie Nr 28/2008 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 26.11.2008 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej
2012-01-31 08:49:29
  ...więcej

Zarządzenie Nr 27/2008 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 28.11.2008 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
2012-01-31 08:48:14
  ...więcej

Zarządzenie Nr 26/2008 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 31.10.2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2012-01-31 08:46:40
  ...więcej

Zarządzenie Nr 25/2008 Szefa Obrony Cywilnej Gminy - Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 13.10.2008 r. w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania na terenie Gminy Wielkie Oczy
2012-01-31 08:45:13
  ...więcej

Zarządzenie Nr 24/2008 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 09.10.2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
2012-01-31 08:42:34
  ...więcej

Zarządzenie Nr 23/2008 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 30.09.2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2012-01-31 08:41:17
  ...więcej

Zarządzenie Nr 22/2008 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 30.09.2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2012-01-31 08:39:15
  ...więcej

Zarządzenie Nr 21/2008 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 19.08.2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
2012-01-31 08:37:40
  ...więcej

Zarządzenie Nr 20/2008 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 18.08.2008 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert składanych przez usługodawców w ramach Programu Integracji Społecznej
2012-01-31 08:35:29
  ...więcej

Zarządzenie Nr 19/2008 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 04.08.2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
2012-01-31 08:32:19
  ...więcej

Zarządzenie Nr 18/2008 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 31.07.2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2012-01-31 08:31:08
  ...więcej

Zarządzenie Nr 17/2008 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 30.06.2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2012-01-31 08:29:59
  ...więcej

Zarządzenie Nr 16/2008 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 16.06.2008 r. w sprawie wygaśnięcia członkostwa w Obwodowych Komisjach Wyborczych
2012-01-31 08:28:49
  ...więcej

Zarządzenie Nr 15/2008 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 26.05.2008 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. oszacowania zakresu i wysokości poniesionych strat w gospodarstwach rolnych powstałych w związku z klęską suszy, gradobicia, nadmiernych opadów atmosferycznych, wymarznięcia, powodzi, huraganu, pożaru spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym lub osuwisk ziemi
2012-01-29 00:16:58
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 34
następne