Zarządzenie Nr 94/2012 z dn. 31.12.2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Urzędu Gminy Wielkie Oczy
2016-05-05 08:21:52
  ...więcej

Zarządzenie Nr 93/2012 z dn. 31.12.2012 r. w sprawie ustanowienia Regulaminu oraz Zasad wydatkowania Funduszu Sołeckiego w Gminie Wielkie Oczy
2016-05-05 08:19:47
  ...więcej

Zarządzenie Nr 92/2012 z dn. 31.12.2012 r. w sprawie przygotowania i zapewnienia działania systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach ludzi i środowiska na terenie Gminy Wielkie Oczy
2013-10-02 22:52:38
  ...więcej

Zarządzenie Nr 91/2012 z dn. 31.12.2012 r. w sprawie przygotowania i zapewnienia systemu wykrywania i alarmowania na terenie gminy Wielkie Oczy
2013-10-02 22:49:11
  ...więcej

Zarządzenie Nr 90/2012 z dn. 31.12.2012 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za korzystanie z własnych przyborów biurowych dla pracowników Urzędu Gminy Wielkie Oczy
2013-10-02 22:46:18
  ...więcej

Zarządzenie Nr 89/2012 z dn. 31.12.2012 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
2013-04-04 12:36:48
  ...więcej

Zarządzenie Nr 88/2012 z dn. 31.12.2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagrody rocznej dla dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielkich Oczach
2013-04-04 12:35:19
  ...więcej

Zarządzenie Nr 38/2012 z dn. 29.06.2012 r. w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Wielkie Oczy
2013-04-04 12:31:53
  ...więcej

Zarządzenie Nr 87/2012 z dn. 28.12.2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2013-02-26 11:03:34
  ...więcej

Zarządzenie Nr 86/2012 z dn. 28.12.2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2013-02-26 11:01:27
  ...więcej

Zarządzenie Nr 85/2012 z dn. 28.12.2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny i rozpatrzenia ofert złożonych w wyniku otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wielkie Oczy
2013-02-26 10:59:19
  ...więcej

Zarządzenie Nr 84/2012 z dn. 18.12.2012 r. w sprawie opracowania planu zarządzania kryzysowego
2013-02-26 10:56:40
  ...więcej

Zarządzenie Nr 83/2012 z dn. 18.12.2012 r. w sprawie powołania GZZK
2013-01-08 19:51:59
  ...więcej

Zarządzenie Nr 82/2012 z dn. 18.12.2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2013-01-08 19:49:04
  ...więcej

Zarządzenie Nr 81/2012 z dn. 10.12.2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2013-01-08 19:46:48
  ...więcej

Zarządzenie Nr 80/2012 z dn. 10.12.2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wielkie Oczy
2012-12-10 14:33:56
  ...więcej

Zarządzenie Nr 78/2012 z dn. 30.11.2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012-12-07 15:13:59
  ...więcej

Zarządzenie Nr 79/2012 z dn. 03.12.2012 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla Urzędu Gminy w Wielkich Oczach
2012-12-06 09:32:08
  ...więcej

Zarządzenie Nr 77/2012 z dn. 29.11.2012 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego od dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących zasób nieruchomości Gminy Wielkie Oczy wydzierżawianych w formie bezprzetargowej na okres do 3 lat
2012-12-05 15:12:57
  ...więcej

Zarządzenie Nr 76/2012 z dn. 23.11.2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012-12-05 15:11:01
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 91
następne