Zarządzenie Nr 45/2018 Wójta Gminy Wielkie Oczy
z dn. 25.05.2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr
2/2017 z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie zasad
wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla członków
Ochotniczych Straży Pożarnych działających na
terenie Gminy Wielkie Oczy, którzy uczestniczyli
w działaniu ratowniczym lub szkoleniu
pożarniczym organizowanym przez Państwową
Straż Pożarną lub Gminę

Zarządzenie Nr 45/2018...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Robert Kuchciak | Data wprowadzenia: 2018-07-05 19:37:41.
Data wprowadzenia: 2018-07-05 19:37:41
Autor: Robert Kuchciak
Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch
« powrót