> Zarządzenia z 2018 roku
Zarządzenia z 2018 roku
Zarządzenie Nr 45/2018 Wójta Gminy Wielkie Oczy
z dn. 25.05.2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr
2/2017 z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie zasad
wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla członków
Ochotniczych Straży Pożarnych działających na
terenie Gminy Wielkie Oczy, którzy uczestniczyli
w działaniu ratowniczym lub szkoleniu
pożarniczym organizowanym przez Państwową
Straż Pożarną lub Gminę 

Zarządzenie Nr 45/2018...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Robert Kuchciak | Data wprowadzenia: 2018-07-05 19:37:41.
Data wprowadzenia: 2018-07-05 19:37:41
Autor: Robert Kuchciak
Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Leśna 2
37-627 Wielkie Oczy
Kierownik Jednostki
Tomasz Lorenc
Kontakt:
Tel: (+48 16) 631 01 26
Fax: (+48 16) 631 01 26
e-mail: ug@wielkieoczy.info.pl