Zarządzenie Nr 94/2018 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 05.11.2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2018
2018-11-09 15:17:11
  ...więcej

Zarządzenie Nr 93/2018 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 30.10.2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Wielkie Oczy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2019 rok"
2018-11-09 15:12:32
  ...więcej

Zarządzenie Nr 92/2018 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 29.10.2018 r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wielkich Oczach upoważnienia do całkowitego lub częściowego zwalniania z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu w Wielkich Oczach
2018-11-09 15:06:28
  ...więcej

Zarządzenie Nr 91/2018 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 29.10.2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z wyżywienia oraz opłat za wyżywienie w przedszkolu w Wielkich Oczach
2018-11-09 15:06:06
  ...więcej

Zarządzenie Nr 90/2018 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 23.10.2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2018
2018-11-09 15:02:07
  ...więcej

Zarządzenie Nr 89/2018 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 15.10.2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2018
2018-10-24 10:39:03
  ...więcej

Zarządzenie Nr 88/2018 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 12.10.2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2018
2018-10-24 10:37:47
  ...więcej

Zarządzenie Nr 87/2018 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 10.10.2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2018
2018-10-24 10:36:28
  ...więcej

Zarządzenie Nr 86/2018 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 10.10.2018 r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wielkich Oczach upoważnienia do całkowitego lub częściowego zwalniania z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
2018-10-24 10:27:54
  ...więcej

Zarządzenie Nr 85/2018 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 01.10.2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2018
2018-10-24 10:25:25
  ...więcej

Zarządzenie Nr 84/2018 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 28.09.2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 77/2018 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2018
2018-10-11 08:57:13
  ...więcej

Zarządzenie Nr 83/2018 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 28.09.2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2018
2018-10-11 08:55:31
  ...więcej

Zarządzenie Nr 82/2018 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 27.09.2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2018
2018-10-11 08:49:27
  ...więcej

Zarządzenie Nr 81/2018 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 27.09.2018 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego Publicznej Szkoły Podstawowej w Łukawcu oraz klasy dotychczasowego gimnazjum na rok szkolny 2018/2019
2018-10-11 08:47:31
  ...więcej

Zarządzenie Nr 80/2018 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 21.09.2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2018
2018-10-10 23:35:49
  ...więcej

Zarządzenie Nr 79/2018 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 17.09.2018 r. w sprawie wykazu programów komputerowych w zakresie gospodarki finansowej używanych w Urzędzie Gminy Wielkie Oczy
2018-10-10 23:32:45
  ...więcej

Zarządzenie Nr 78/2018 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 13.09.2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego 2018 przejściowego deficytu budżetowego Gminy Wielkie Oczy
2018-10-10 23:29:53
  ...więcej

Zarządzenie Nr 77/2018 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 10.09.2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2018
2018-10-10 23:26:25
  ...więcej

Zarządzenie Nr 76/2018 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 05.09.2018 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego Przedszkola w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Wielkich Oczach na rok szkolny 2018/2019
2018-10-01 15:14:57
  ...więcej

Zarządzenie Nr 75/2018 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 05.09.2018 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego Publicznej Szkoły Podstawowej w Łukawcu oraz klasy dotychczasowego gimnazjum na rok szkolny 2018/2019
2018-10-01 15:13:31
  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 114
poprzednie     następne