Zarządzenie Nr 78/2018 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 13.09.2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego 2018 przejściowego deficytu budżetowego Gminy Wielkie Oczy
2018-10-10 23:29:53
  ...więcej

Zarządzenie Nr 77/2018 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 10.09.2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2018
2018-10-10 23:26:25
  ...więcej

Zarządzenie Nr 76/2018 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 05.09.2018 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego Przedszkola w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Wielkich Oczach na rok szkolny 2018/2019
2018-10-01 15:14:57
  ...więcej

Zarządzenie Nr 75/2018 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 05.09.2018 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego Publicznej Szkoły Podstawowej w Łukawcu oraz klasy dotychczasowego gimnazjum na rok szkolny 2018/2019
2018-10-01 15:13:31
  ...więcej

Zarządzenie Nr 74/2018 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 31.08.2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 102/2016 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Gminie Wielkie Oczy i jej jednostkach organizacyjnych
2018-10-01 15:10:31
  ...więcej

Zarządzenie Nr 73/2018 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 31.08.2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wielkich Oczach dotychczasowemu Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Wielkich Oczach
2018-10-01 15:08:20
  ...więcej

Zarządzenie Nr 72/2018 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 27.08.2018 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego Publicznej Szkoły Podstawowej w Wielkich Oczach oraz klasy dotychczasowego gimnazjum na rok szkolny 2018/2019
2018-10-01 15:06:35
  ...więcej

Zarządzenie Nr 71/2018 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 27.08.2018 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego Publicznej Szkoły Podstawowej w Łukawcu oraz klasy dotychczasowego gimnazjum na rok szkolny 2018/2019
2018-10-01 15:04:54
  ...więcej

Zarządzenie Nr 70/2018 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 27.08.2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2018
2018-10-01 15:02:40
  ...więcej

Zarządzenie Nr 69/2018 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 06.08.2018 r. w sprawie określenia zasad dowozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Wielkie Oczy objętych obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz zasad zwrotu kosztów przejazdów uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki
2018-10-01 15:00:08
  ...więcej

Zarządzenie Nr 68/2018 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 06.08.2018 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu przewozu uczniów do i ze szkół na terenie Gminy Wielkie Oczy
2018-10-01 14:52:07
  ...więcej

Zarządzenie Nr 67/2018 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 31.07.2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2018
2018-08-28 09:13:58
  ...więcej

Zarządzenie Nr 66/2018 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 31.07.2018 r. w sprawie powołania stałej komisji ustalania szkód i szacowania strat powstałych wskutek zdarzeń o charakterze klęsk żywiołowych na terenie Gminy Wielkie Oczy
2018-08-28 09:06:36
  ...więcej

Zarządzenie Nr 65/2018 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 31.07.2018 r. w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych
2018-08-28 08:57:03
  ...więcej

Zarządzenie Nr 64/2018 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 31.07.2018 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego
2018-08-27 12:28:32
  ...więcej

Zarządzenie Nr 63/2018 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 31.07.2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 102/2016 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Gminie Wielkie Oczy i jej jednostkach organizacyjnych
2018-08-27 12:26:39
  ...więcej

Zarządzenie Nr 62/2018 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 25.07.2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Gminnej do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na terenie Gminy Wielkie Oczy spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego
2018-08-27 12:22:36
  ...więcej

Zarządzenie Nr 61/2018 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 25.07.2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
2018-08-27 12:20:56
  ...więcej

Zarządzenie Nr 60/2018 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 25.07.2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
2018-08-27 12:19:12
  ...więcej

Zarządzenie Nr 59/2018 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 24.07.2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
2018-08-27 12:17:25
  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 98
poprzednie     następne