> Informacje o środowisku - 2011 rok
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach polegających na "Kształtowaniu przekroju podłużnego i poprzecznego cieku Robak w km 1+682 - 3+713 w miejscowości Wielkie Oczy Gmina Wielkie Oczy woj. podkarpackie"
2011-12-07 12:40:53
  ...więcej

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach polegających na "Kształtowaniu przekroju podłużnego i poprzecznego potoku Łukawiec w km 6+488 - 8+402 w miejscowości Łukawiec Gmina Wielkie Oczy woj. podkarpackie"
2011-12-07 12:24:47
  ...więcej

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć dotyczących budowy i odtworzenia zbiorników wodnych
2011-05-06 14:45:09
  ...więcej

Pokazano 1 - 3 z 3

 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Leśna 2
37-627 Wielkie Oczy
Kierownik Jednostki
Tomasz Lorenc
Kontakt:
Tel: (+48 16) 631 01 26
Fax: (+48 16) 631 01 26
e-mail: ug@wielkieoczy.info.pl