Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach polegających na "Kształtowaniu przekroju podłużnego i poprzecznego cieku Robak w km 1+682 - 3+713 w miejscowości Wielkie Oczy Gmina Wielkie Oczy woj. podkarpackie"
2011-12-07 12:40:53
  ...więcej

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach polegających na "Kształtowaniu przekroju podłużnego i poprzecznego potoku Łukawiec w km 6+488 - 8+402 w miejscowości Łukawiec Gmina Wielkie Oczy woj. podkarpackie"
2011-12-07 12:24:47
  ...więcej

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć dotyczących budowy i odtworzenia zbiorników wodnych
2011-05-06 14:45:09
  ...więcej

Pokazano 1 - 3 z 3