Obwieszczenie Wójta Gminy z dn. 27.12.2012 r. o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia „Przebudowie drogi Wielkie Oczy nr 14 – 8 dł. około 1,6 km”
2013-01-03 14:55:57
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy z dn. 27.12.2012 r. o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia "Budowa drogi leśnej na terenie Leśnictwa Kobylnica w Nadleśnictwie Jarosław"
2012-12-28 10:36:34
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy z dn. 28.08.2012 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi leśnej na terenie Leśnictwa Kobylnica w Nadleśnictwie Jarosław"
2012-12-28 10:28:08
  ...więcej

Postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację dla przedsięwzięcia "Budowa zbiornika retencyjnego nr 12 w leśnictwie Wielkie Oczy"
2012-12-03 10:51:41
  ...więcej

Postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację dla przedsięwzięcia "PRZEBUDOWA DROGI WIELKIE OCZY NR 14 - 8 DŁ. OKOŁO 1,6 KM"
2012-10-25 20:26:41
  ...więcej

Postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację dla przedsięwzięcia "BUDOWA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ"
2012-10-08 08:24:24
  ...więcej

Postanowienie o podjęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Optymalna metoda zarządzania ryzykiem powodziowym cieku Robak w miejscowości Wielkie Oczy gm. Wielkie Oczy woj. podkarpackie"
2012-10-03 14:32:08
  ...więcej

Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsęwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi leśnej w Leśnictwie Czerniawka"
2012-07-25 10:39:18
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanej budowy i eksploatacji bloków energetycznych w elektrowni jądrowej na Ukrainie
2012-07-09 23:47:52
  ...więcej

Pokazano 1 - 9 z 9