Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dn. 17.10.2017r. o zmianie planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łukawiec PLH180024
2017-10-18 09:53:01
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 06.03.2017 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Produkcja kompozytów z tworzyw sztucznych"
2017-03-20 20:38:56
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 31.01.2017 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa mostu na rzece Szkło (nr inw. Mostu 1027302) w ciągu drogi powiatowej nr 1698R w miejscowości Budzyń"
2017-01-31 11:44:48
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 10.01.2017 r. o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko oraz o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa mostu na rzece Szkło (nr inw. Mostu 1027302) w ciągu drogi powiatowej nr 1698R w miejscowości Budzyń"
2017-01-11 23:38:34
  ...więcej

Pokazano 1 - 4 z 4