Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 03.09.2013 r. o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowie zbiornika retencyjnego nr 12 w Leśnictwie Wielkie Oczy"
2013-09-05 09:05:55
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 08.08.2013 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa gazociągów kopalnianych na Kopalni Gazu Ziemnego Lubaczów"
2013-08-27 10:20:55
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 23.07.2013 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika retencyjnego Nr 12 w leśnictwie Wielkie Oczy
2013-07-24 14:34:28
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 18.07.2013 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa gazociągów kopalnianych na Kopalni Gazu Ziemnego Lubaczów”
2013-07-19 16:56:59
  ...więcej

Postanowienie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 18.07.2013 r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa gazociągów kopalnianych na Kopalni Gazu Ziemnego Lubaczów"
2013-07-18 11:16:11
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 20.06.2013 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie gazociągów kopalnianych na Kopalni Gazu Ziemnego Lubaczów
2013-06-20 14:44:14
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 29.05.2013 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Optymalna metoda zarządzania ryzykiem powodziowym cieku Robak w miejscowości Wielkie Oczy, gm. Wielkie Oczy, woj. podkarpackie"
2013-06-04 14:15:16
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 30.04.2013 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa bazy magazynowej polegającej na budowie instalacji do naziemnego magazynowania gazu propan butan (składającej się z 4 zbiorników po 6700 l każdy oraz przyłącza do suszarni) oraz budowie 4 silosów lejowych do magazynowania zboża o pojemności 394 m³ każdy"
2013-05-15 07:41:33
  ...więcej

Postanowienie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 05.02.2013 r. o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa farmy fotowoltaicznej" w miejscowości Łukawiec
2013-04-11 11:17:55
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy z dn. 01.02.2013 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa bazy magazynowej polegająca na budowie instalacji do ziemnego magazynowania gazu propan butan (składającej się z 4 zbiorników po 6700 l każdy oraz przyłącza do suszarni) oraz budowie 4 silosów lejowych do magazynowania zboża o pojemności 394 m3 każdy"
2013-02-22 10:29:25
  ...więcej

Pokazano 1 - 10 z 10