Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
gminy Wielkie Oczy za rok 2022
 Analiza ...

Opublikowane przez: Michał Szal | Autor: Monika Sikorska | Data wprowadzenia: 2023-05-10 11:33:18.
Znak sprawy: RI.6220.1.2.2023.KŻ z dnia
12.06.2022 r. OBWIESZCZENIE o wszczęciu
postępowania administracyjnego w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia pod nazwą:
„Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z
infrastrukturą techniczną” w miejscowości
Bihale na dz. nr ewid. 143/7, 143/8, gm. Wielkie
Oczy
 Obwieszczenie...

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Krzysztof Żywiak | Data wprowadzenia: 2023-06-13 10:35:53.
Znak sprawy: RI.6220.2.2.2023.KŻ z dnia
21.06.2022 r. OBWIESZCZENIE o wszczęciu
postępowania administracyjnego w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa
farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą
techniczną” na dz. nr ewid. 373 w miejscowości
Skolin i na dz. nr ewid. 1067/7 w miejscowości
Kobylnica Wołoska, gm. Wielkie Oczy
 Obwieszczenie...

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Krzysztof Żywiak | Data wprowadzenia: 2023-06-21 10:32:03.
Data wprowadzenia: 2023-06-21 10:32:03
Autor: Krzysztof Żywiak
ObowižEzuje od: 2023-06-21
Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch