Znak sprawy: RI.6220.2.2.2023.KŻ z dnia 21.06.2022 r. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną” na dz. nr ewid. 373 w miejscowości Skolin i na dz. nr ewid. 1067/7 w miejscowości Kobylnica Wołoska, gm. Wielkie Oczy
2023-06-21 10:32:03
  ...więcej

Znak sprawy: RI.6220.1.2.2023.KŻ z dnia 12.06.2022 r. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną” w miejscowości Bihale na dz. nr ewid. 143/7, 143/8, gm. Wielkie Oczy
2023-06-13 10:35:53
  ...więcej

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi gminy Wielkie Oczy za rok 2022
2023-05-10 11:33:18
  ...więcej

Pokazano 1 - 3 z 3