Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia
10.03.2021 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu
procedury udziału społeczeńst wa w ramach
postępowania w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego
przedsięwzięcia pn. Budo wa Elektrowni
Słonecznej wraz z infrastrukturą
towarzyszącą” w miejscowości Kobylnica
Wołoska na dz. nr ewid. 1067/ 8, gmina Wielkie
Oczy, woj. podkarpackie

Obwieszczenie ...

Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą

 

Opublikowane przez: Michał Szal | Autor: Krzysztof Żywiak | Data wprowadzenia: 2021-03-10 13:05:41 | Data modyfikacji: 2021-03-10 13:08:02.
Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia
15.04.2021 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsięwzięcia pn: „Wydobycie piasku ze
złoża „ŁUKAWIEC II” na dz. nr ewid. 1763/5
w miejscowości Łukawiec, gm. Wielkie Oczy, woj.
podkarpackie
 Obwieszczenie ...

Opublikowane przez: Michał Szal | Autor: Krzysztof Żywiak | Data wprowadzenia: 2021-04-16 08:28:50.
Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia
21.04.2021 r. o umorzeniu postępowania w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia pn: „Budowa dwóch
elektrowni fotowoltaicznych o mocy elektrycznej do
1 MW każda PV Kobylnica nr 1, PV Kobylnica nr 2,
łączna moc elektryczna do 2 MW” w
miejscowości Kobylnica Ruska dz. nr ewid. 390/6
 Obwieszczenie ...

Opublikowane przez: Michał Szal | Autor: Krzysztof Żywiak | Data wprowadzenia: 2021-04-21 13:53:38.
Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia
13.05.2021 r. w sprawie wszczęcia postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa dwóch
elektrowni fotowoltaicznych o mocy elektrycznej do
1 MW każda PV Kobylnica nr 1, PV Kobylnica nr 2,
łączna moc elektryczna do 2 MW" w miejscowości
Kobylnica Ruska dz. nr ewid. 390/6
 Obwieszczenie ...

Opublikowane przez: Michał Szal | Autor: Krzysztof Żywiak | Data wprowadzenia: 2021-05-18 10:21:17.
Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia
01.06.2021 r. w sprawie wszczęcia postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa elektrowni
fotowoltaicznej PV KOBYLNICA WOŁOSKA o mocy do
1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w
miejscowości Kobylnica Wołoska na dz. nr ewid.
662/7.
 Obwieszczenie ...

Opublikowane przez: Michał Szal | Autor: Krzysztof Żywiak | Data wprowadzenia: 2021-06-11 08:40:13.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na budowie elektrowni
fotowoltaicznej - elektrownia PV Tuchla 1 na
terenie działek nr ewid. 704/2, 704/5 w
miejscowości Tuchla, gmina Laszki z zasięgiem
oddziaływania na teren Gminy Wielkie Oczy
 Obwieszczenie ...

Opublikowane przez: Michał Szal | Autor: Krzysztof Żywiak | Data wprowadzenia: 2021-06-24 08:44:47.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na budowie elektrowni
fotowoltaicznej - elektrownia PV Radymno 2 na
terenie działek nr ewid. 94, 95, 96/2, 155 obręb
Chałupki Chotynieckie
 Obwieszczenie ...

Opublikowane przez: Michał Szal | Autor: Krzysztof Żywiak | Data wprowadzenia: 2021-06-25 12:58:36.
Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia
29.06.2021 r. o wydaniu postanowienia o obowiązku
przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pod
nazwą: "Budowa dwóch elektrowni fotowoltaicznych
o mocy elektrycznej do 1 MW każda wraz z
infrastrukturą towarzyszącą, PV Kobylnica nr 1,
PV Kobylnica nr 2, łączna moc elektryczna do 2
MW (możliwa realizacja każdej elektrowni
fotowoltaicznej osobno)” w miejscowości
Kobylnica Ruska dz. nr ewid. 390/6.
 Obwieszczenie ...

Opublikowane przez: Michał Szal | Autor: Krzysztof Żywiak | Data wprowadzenia: 2021-06-29 12:43:37.
Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia
27.07.2021 r. o o przystąpieniu do
przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko i rozpoczęciu procedury udziału
społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa
dwóch elektrowni fotowoltaicznych o mocy
elektrycznej do 1 MW każda wraz z infrastrukturą
towarzyszącą, PV Kobylnica nr 1, PV Kobylnica nr
2, łączna moc elektryczna do 2 MW (możliwa
realizacja każdej elektrowni fotowoltaicznej
osobno)" w miejscowości Kobylnica Ruska dz. nr
ewid. 390/6 , gmina Wielkie Oczy, woj.
podkarpackie
 Obwieszczenie ...

Opublikowane przez: Michał Szal | Autor: Krzysztof Żywiak | Data wprowadzenia: 2021-07-27 12:08:19.
Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia
17.08.2021 r. o możliwości zapoznania się z
zebranym materiałem dowodowym oraz złożenia
wyjaśnień i wypowiedzenia się co do zebranych
dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni
fotowoltaicznej PV KOBYLNICA WOŁOSKA o mocy do
1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w
miejscowości Kobylnica Wołoska na dz. nr ewid.
662/7

Obwieszczenie...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Krzysztof Żywiak | Data wprowadzenia: 2021-08-17 08:58:08.
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
Gminy Wielkie Oczy za rok 2020

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Michał Sroczyński | Data wprowadzenia: 2021-08-27 13:01:27.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Rzeszowie z dnia 13 września 2021
r. w sprawie wydania przez Słowacki Dozór
Jądrowy decyzji końcowej, na mocy której
słowacka Elektrownia Jądrowa Mochovce, Blok 3 i
częściowo urządzenia wspólne dla Bloku 3 i 4
mogą zostać oddane do eksploatacji
 Obwieszczenie ...

Opublikowane przez: Michał Szal | Autor: Krzysztof Żywiak | Data wprowadzenia: 2021-09-16 12:50:56.
Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia
25.10.2021 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni
fotowoltaicznej PV KOBYLNICA WOŁOSKA o mocy do
1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w
miejscowości Kobylnica Wołoska na dz. nr ewid.
662/7, woj. podkarpackie.
 Obwieszczenie ...

Opublikowane przez: Michał Szal | Autor: Krzysztof Żywiak | Data wprowadzenia: 2021-10-25 12:49:52.
Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia
02.11.2021 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni
Słonecznej wraz z infrastrukturą
towarzyszącą” w miejscowości Kobylnica
Wołoska na dz. nr ewid. 1067/8, gmina Wielkie
Oczy, woj. podkarpackie.
 Obwieszczenie ...

Opublikowane przez: Michał Szal | Autor: Krzysztof Żywiak | Data wprowadzenia: 2021-11-03 12:45:47.
Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia
10.11.2021 r. w sprawie wszczęcia postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pod nazwą: „Wykonanie
otworów studziennych zastępczych S-1A, S-2A i
S-3A obok istniejących studni głębinowych
realizowanego na działkach ewidencyjnych nr:
801/1 w obrębie Kobylnica Ruska, gmina Wielkie
Oczy.
 Obwieszczenie ...

Opublikowane przez: Michał Szal | Autor: Krzysztof Żywiak | Data wprowadzenia: 2021-11-10 11:08:11.
Data wprowadzenia: 2021-11-10 11:08:11
Autor: Krzysztof Żywiak
Opublikowane przez: Michał Szal