Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 10.11.2021 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Wykonanie otworów studziennych zastępczych S-1A, S-2A i S-3A obok istniejących studni głębinowych realizowanego na działkach ewidencyjnych nr: 801/1 w obrębie Kobylnica Ruska, gmina Wielkie Oczy.
2021-11-10 11:08:11
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 02.11.2021 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w miejscowości Kobylnica Wołoska na dz. nr ewid. 1067/8, gmina Wielkie Oczy, woj. podkarpackie.
2021-11-03 12:45:47
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 25.10.2021 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV KOBYLNICA WOŁOSKA o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w miejscowości Kobylnica Wołoska na dz. nr ewid. 662/7, woj. podkarpackie.
2021-10-25 12:49:52
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 13 września 2021 r. w sprawie wydania przez Słowacki Dozór Jądrowy decyzji końcowej, na mocy której słowacka Elektrownia Jądrowa Mochovce, Blok 3 i częściowo urządzenia wspólne dla Bloku 3 i 4 mogą zostać oddane do eksploatacji
2021-09-16 12:50:56
  ...więcej

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gminy Wielkie Oczy za rok 2020
2021-08-27 13:01:27
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 17.08.2021 r. o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym oraz złożenia wyjaśnień i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV KOBYLNICA WOŁOSKA o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w miejscowości Kobylnica Wołoska na dz. nr ewid. 662/7
2021-08-17 08:58:08
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 27.07.2021 r. o o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa dwóch elektrowni fotowoltaicznych o mocy elektrycznej do 1 MW każda wraz z infrastrukturą towarzyszącą, PV Kobylnica nr 1, PV Kobylnica nr 2, łączna moc elektryczna do 2 MW (możliwa realizacja każdej elektrowni fotowoltaicznej osobno)" w miejscowości Kobylnica Ruska dz. nr ewid. 390/6 , gmina Wielkie Oczy, woj. podkarpackie
2021-07-27 12:08:19
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 29.06.2021 r. o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa dwóch elektrowni fotowoltaicznych o mocy elektrycznej do 1 MW każda wraz z infrastrukturą towarzyszącą, PV Kobylnica nr 1, PV Kobylnica nr 2, łączna moc elektryczna do 2 MW (możliwa realizacja każdej elektrowni fotowoltaicznej osobno)” w miejscowości Kobylnica Ruska dz. nr ewid. 390/6.
2021-06-29 12:43:37
  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej - elektrownia PV Radymno 2 na terenie działek nr ewid. 94, 95, 96/2, 155 obręb Chałupki Chotynieckie
2021-06-25 12:58:36
  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej - elektrownia PV Tuchla 1 na terenie działek nr ewid. 704/2, 704/5 w miejscowości Tuchla, gmina Laszki z zasięgiem oddziaływania na teren Gminy Wielkie Oczy
2021-06-24 08:44:47
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 01.06.2021 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV KOBYLNICA WOŁOSKA o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w miejscowości Kobylnica Wołoska na dz. nr ewid. 662/7.
2021-06-11 08:40:13
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 13.05.2021 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa dwóch elektrowni fotowoltaicznych o mocy elektrycznej do 1 MW każda PV Kobylnica nr 1, PV Kobylnica nr 2, łączna moc elektryczna do 2 MW" w miejscowości Kobylnica Ruska dz. nr ewid. 390/6
2021-05-18 10:21:17
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 21.04.2021 r. o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa dwóch elektrowni fotowoltaicznych o mocy elektrycznej do 1 MW każda PV Kobylnica nr 1, PV Kobylnica nr 2, łączna moc elektryczna do 2 MW” w miejscowości Kobylnica Ruska dz. nr ewid. 390/6
2021-04-21 13:53:38
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 15.04.2021 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn: „Wydobycie piasku ze złoża „ŁUKAWIEC II” na dz. nr ewid. 1763/5 w miejscowości Łukawiec, gm. Wielkie Oczy, woj. podkarpackie
2021-04-16 08:28:50
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 10.03.2021 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeńst wa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. Budo wa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w miejscowości Kobylnica Wołoska na dz. nr ewid. 1067/ 8, gmina Wielkie Oczy, woj. podkarpackie
2021-03-10 13:05:41
  ...więcej

Pokazano 1 - 15 z 15