Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dn. 23.12.2015 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złoża Lubaczów"
2016-01-14 23:44:33
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 09.12.2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowch uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie kolektora zbiorczego i gazociągów kopalnianych na Kopalni Gazu Ziemnego Lubaczów - II Etap"
2015-12-09 23:59:26
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 08.12.2015 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie i przebudowie wodociągów w Gminie Wielkie Oczy"
2015-12-09 23:56:35
  ...więcej

Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dn. 28.10.2015 r. o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa i przebudowa wodociągów w Gminie Wielkie Oczy"
2015-11-09 09:36:09
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 06.11.2015 r. o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia p.n. "Rozbudowa i przebudowa wodociągów w Gminie Wielkie Oczy"
2015-11-09 09:26:20
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dn. 13.10.2015 r. w sprawie realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie słowackiego odcinka gazociągu pomiędzy Polską a Słowacją
2015-10-19 08:48:34
  ...więcej

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dn. 22.09.2015 r. o wydaniu postanowienia z dn. 22.09.2015 r. o przeprowadzeniu postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie i eksploatacji pierwszej w Polsce Elektrowni Jądrowej
2015-10-05 23:13:03
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dn. 17.09.2015 r. w sprawie realizacji przedsięwzięcia pn. "Nowe źródło energii jądrowej w lokalizacji Jaslovske Bohunice"
2015-09-21 15:02:06
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 14.09.2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowch uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej w miejscowości Kobylnica Wołoska na działce nr 164"
2015-09-14 08:22:39
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 08.09.2015 r. o wydaniu opinii przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego opinii o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa i przebudowa wodociągów w Gminie Wielkie Oczy"
2015-09-08 13:47:58
  ...więcej

Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie z dn. 04.09.2015 r. o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa i przebudowa wodociągów w Gminie Wielkie Oczy"
2015-09-08 13:37:32
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 30.07.2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowch uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie i przebudowie wodociągów w Gminie Wielkie Oczy"
2015-07-31 12:31:49
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 09.07.2015 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie kolektora zbiorczego i gazociągów kopalnianych na Kopalni Gazu Ziemnego Lubaczów"
2015-07-09 10:45:32
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 28.05.2015 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi powiatowej Dąbrowa - Łukawiec w km 0+000 - 5+491 wraz z przebudową przepustu w km 5+476"
2015-06-30 09:54:51
  ...więcej

Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dn. 10.06.2015 r. o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa kolektora zbiorczego i gazociągów kopalnianych na Kopalni Gazu Ziemnego Lubaczów
2015-06-15 23:48:03
  ...więcej

Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie z dn. 29.05.2015 r. o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Przebudowa kolektora zbiorczego i gazociągów kopalnianych KGZ Lubaczów"
2015-06-09 23:46:36
  ...więcej

Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dn. 20.05.2015 r. o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi powiatowej Dąbrowa - Łukawiec w km 0+000 - 5+491 wraz z przebudową przepustu w km 5+476
2015-05-26 11:41:44
  ...więcej

Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie z dnia 19.03.2015 r. o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1695R Dąbrowa - Łukawiec"
2015-04-10 07:28:18
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 03.03.2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowch uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi powiatowej nr 1695R Dąbrowa-Łukawiec w km 0-000 - 5+491 wraz z przebudową przepustu w km 5+476"
2015-03-03 08:04:25
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 11.02.2015 r. o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia "Budowa zespołu elektrowni wiatrowych w gminie Wielkie Oczy wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 30,0 MW w miejscowości Kobylnica Wołoska"
2015-02-12 14:47:31
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 24
następne