Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 14.12.2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wymiana i budowa odcinków rurociągów gazu na KGZ Lubaczów”
2018-12-19 09:57:35
  ...więcej

Postanowienie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 17.12.2018 r. o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zabudowie odnawialnych źródeł energii (OZE) polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej – urządzeń infrastruktury technicznej w postaci wolnostojących ogniw fotowoltaicznych o łącznej max. mocy produkowanej energii elektrycznej do 2 MW wraz z inwerterami, złączami kablowymi, stacją transformatorową oraz przyłączem kablowym SN-15kV” miejscowości Kobylnica Wołoska dz. nr ewid. 1065/1, 1065/2”
2018-12-17 11:37:39
  ...więcej

Postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Zabudowie odnawialnych żródeł energii (OZE) polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej - urządzeń infrastruktury technicznej w postaci wolnostojących ogniw fotowoltaicznych o łącznej max. mocy produkowanej energii elektrycznej do 2 MW wraz z inwerterami, złączami kablowymi, stacją transformatorową oraz przyłączem kablowym SN-15kV" w miejscowości Kobylnica Wołoska dz. nr ewid. 1065/1, 1065/2.
2018-12-12 13:03:55
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 28.11.2018 r. o nie załatwieniu w terminie sprawy dotyczącej budowy farmy fotowoltaicznej – urządzeń infrastruktury technicznej w postaci wolnostojących ogniw fotowoltaicznych o łącznej max. mocy produkowanej energii elektrycznej do 2 MW wraz z inwerterami, złączami kablowymi, stacją transformatorową oraz przyłączem kablowym SN-15kV miejscowości Kobylnica Wołoska dz. nr ewid. 1065/1, 1065/2
2018-11-28 12:16:11
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 06.11.2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Zabudowie odnawialnych żródeł energii (OZE) polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej - urządzeń infrastruktury technicznej w postaci wolnostojących ogniw fotowoltaicznych o łącznej max. mocy produkowanej energii elektrycznej do 2 MW wraz z inwerterami, złączami kablowymi, stacją transformatorową oraz przyłączami kablowymi SN-15kV" w miejscowości Kobylnica Wołoska dz. nr ewid. 1065/1, 1065/2
2018-11-06 09:46:02
  ...więcej

Pokazano 1 - 5 z 5