Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 27.12.2016 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Produkcja kompozytów z tworzyw sztucznych"
2016-12-28 20:12:58
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 20.09.2016 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie mostu na rzece Szkło (nr inw. mostu 1027302) w ciągu drogi powiatowej nr 1698R w miejscowości Budzyń"
2016-09-23 11:41:15
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dn. 21.06.2016 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złoża Lubaczów"
2016-06-23 23:19:56
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dn. 25.04.2016 r. o sporządzeniu projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łukawiec PLH180024
2016-04-28 23:20:38
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 03.03.2016 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa kolektora zbiorczego i gazociągów kopalnianych na Kopalni Gazu Ziemnego Lubaczów"
2016-03-03 15:10:46
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 09.02.2016 r. o wydaniu decyzji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Kobylnica Wołoska na działce nr 164"
2016-02-09 12:28:37
  ...więcej

Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie z dn. 02.02.2016 r. dot. przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa kolektora zbiorczego i gazociągów kopalnianych na Kopalni Gazu Ziemnego Lubaczów - II Etap"
2016-02-09 12:14:32
  ...więcej

Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dn. 13.01.2016 r. o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa kolektora zbiorczego i gazociągów kopalnianych na Kopalni Gazu Ziemnego Lubaczów - II Etap"
2016-01-19 22:41:23
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 18.01.2016 r. o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Kobylnica Wołoska na działce nr 164"
2016-01-19 22:34:18
  ...więcej

Pokazano 1 - 9 z 9