Obwieszczenie o przystąpieniu do konsultacji społecznych "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wielkie Oczy na lata 2020-2023 z uwzględnieniem perspektywy do 2027 roku"
2019-09-26 13:29:17
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 13.09.2019 r. o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „Kobylnica nr 1, PV Kobylnica nr 2, łączna moc elektryczna do 2 MW” w miejscowości Kobylnica Ruska dz. nr ewid. 390/6
2019-09-18 14:21:13
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przedłużeniu okresu eksploatacji elektrowni jądrowej NPP Rivne w miejscowości Warash na Ukrainie
2019-09-03 13:06:50
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 16.08.2019 r. w sprawie wpłynięcia Raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie dwóch elektrowni fotowoltaicznych o mocy elektrycznej do 1 MW każda PV Wólka nr 1, Wólka nr 2, łączna moc elektryczna do 2 MW"
2019-08-16 22:55:56
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 01.08.2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa dwóch elektrowni fotowoltaicznych o mocy elektrycznej do 1 MW każda PV Kobylnica nr 1, PV Kobylnica nr 2, łączna moc elektryczna do 2 MW” w miejscowości Kobylnica Ruska dz. nr ewid. 390/6
2019-08-01 11:02:33
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy o wpłynięciu Raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Zabudowie odnawialnych źródeł energii (OZE) polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej – urządzeń infrastruktury technicznej w postaci wolnostojących ogniw fotowoltaicznych o łącznej max. mocy produkowanej energii elektrycznej do 2 MW wraz z inwerterami, złączami kablowymi, stacją transformatorową oraz przyłączem kablowym SN-15kV” miejscowości Kobylnica Wołoska dz. nr ewid. 1065/1, 1065/2”
2019-04-19 08:39:11
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 07.02.2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa dwóch elektrowni fotowoltaicznych o mocy elektrycznej do 1 MW każda PV Wólka nr 1, Wólka Nr 2, łączna moc elektryczna do 2 MW" w miejscowości Wólka Żmijowska dz. nr ewid. 21/2, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31/1, 31/2
2019-02-07 23:36:42
  ...więcej

Pokazano 1 - 7 z 7