Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy o wpłynięciu Raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Zabudowie odnawialnych źródeł energii (OZE) polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej – urządzeń infrastruktury technicznej w postaci wolnostojących ogniw fotowoltaicznych o łącznej max. mocy produkowanej energii elektrycznej do 2 MW wraz z inwerterami, złączami kablowymi, stacją transformatorową oraz przyłączem kablowym SN-15kV” miejscowości Kobylnica Wołoska dz. nr ewid. 1065/1, 1065/2”
2019-04-19 08:39:11
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 07.02.2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa dwóch elektrowni fotowoltaicznych o mocy elektrycznej do 1 MW każda PV Wólka nr 1, Wólka Nr 2, łączna moc elektryczna do 2 MW" w miejscowości Wólka Żmijowska dz. nr ewid. 21/2, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31/1, 31/2
2019-02-07 23:36:42
  ...więcej

Pokazano 1 - 2 z 2