Znak sprawy: RI.6220.1.13.2022.KŻ z dnia 23.01.2023 r. Obwieszczenie o podjęciu zawieszonego postępowania dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej „Nowa Grobla 3.2” o mocy do 40,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w miejscowości Łukawiec na dz. nr ewid. 88, gm. Wielkie Oczy do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisku dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia
2023-01-23 10:47:24
  ...więcej

Znak sprawy: RI.6220.1.15.2022.KŻ z dnia 23.01.2023 r. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej „Nowa Grobla 3.2” o mocy do 40,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w miejscowości Łukawiec na dz. nr ewid. 88, gm. Wielkie Oczy do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisku dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia
2023-01-23 10:28:23
  ...więcej

Znak sprawy: RI.6220.2.8.2022.KŻ z dnia 05.01.2023 r. Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1677R Szczutków – Wielkie Oczy – Gr. Państwa w km od 11+608 do 13+342 z jednoczesną przebudową skrzyżowania drogi powiatowej nr 1677R w km 13+035 z drogami gminnymi na rondo wraz z niezbędną infrastrukturą” w miejscowości Wielkie Oczy, gm. Wielkie Oczy.
2023-01-05 11:51:19
  ...więcej

Znak sprawy: RI.6220.1.10.2022.KŻ z dnia 05.12.2022 r. Obwieszczenie o wydaniu Postanowienia o zawieszeniu z urzędu postepowania dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej „Nowa Grobla 3.2” o mocy do 40,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w miejscowości Łukawiec na dz. nr ewid. 88, gm. Wielkie Oczy do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisku dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia
2022-12-09 10:15:04
  ...więcej

Znak sprawy: RI.6220.1.9.2022.KŻ z dnia 01.12.2022 r. Obwieszczenie o wydaniu Postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisku postępowania dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej „Nowa Grobla 3.2” o mocy do 40,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w miejscowości Łukawiec na dz. nr ewid. 88, gm. Wielkie Oczy.
2022-12-01 12:35:07
  ...więcej

Znak sprawy: RI.6220.2.2.2022.KŻ z dnia 18.11.2022 r. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na wniosek Gminy Wielkie Oczy z siedzibą: ul. Leśna 2, 37-627 Wielkie Oczy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1677R Szczutków – Wielkie Oczy – Gr. Państwa w km od 11+608 do 13+342 z jednoczesną przebudową skrzyżowania drogi powiatowej nr 1677R w km 13+035 z drogami gminnymi na rondo wraz z niezbędną infrastrukturą” w miejscowości Wielkie Oczy, gm. Wielkie Oczy.
2022-11-21 10:46:03
  ...więcej

Znak sprawy: RI.6220.1.2.2022.KŻ z dnia 04.10.2022 r. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania na EDMONTON SP. z o. o., Al. Jana Pawła II 19/10 piętro, 00-854 Warszawa postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej „Mowa Grobla 3.2” o mocy do 40,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w miejscowości Łukawiec na dz. nr ewid. 88, gm. Wielkie Oczy
2022-10-04 08:43:44
  ...więcej

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi gminy Wielkie Oczy za rok 2021
2022-04-27 13:00:56
  ...więcej

Znak sprawy: RI.602.5.2022.KŻ z dnia 07.03.2022 r. POSTANOWIENIE z dnia 25.02.2022 r. Wójta Gminy Laszki o zawieszeniu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla zadania pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej – Elektrownia PV Tuchla 1” na terenie działek nr ewid. 704/2, 704/5 w miejscowości Tuchla, gmina Laszki
2022-03-10 12:30:14
  ...więcej

Znak sprawy: RI.602.1.2022.KŻ z dnia 26.01.2022 r. POSTANOWIENIE z dnia 17.01.2022 r. Wójta Gminy Laszki o nałożeniu na Inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w tym sporządzenie raportu dla zadania pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej – Elektrownia PV Tuchla 1” na terenie działek nr ewid. 704/2, 704/5 w miejscowości Tuchla, gmina Laszki
2022-01-26 14:35:33
  ...więcej

Znak sprawy: RI.6220.3.2021.KŻ z dnia 24.01.2022 r. OBWIESZCZENIE z dnia 24.01.2022 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia na wniosek Gminy Wielkie Oczy z siedzibą: ul. Leśna 2, 37-627 Wielkie Oczy dla zadania pn.: „Wykonanie otworów studziennych zastępczych S-1A, S-2A i S-3A obok istniejących studni głębinowych realizowanego na działkach ewidencyjnych nr: 801/1 w obrębie Kobylnica Ruska, gmina Wielkie Oczy”, woj. podkarpackie.
2022-01-24 11:12:06
  ...więcej

Pokazano 1 - 11 z 11