Znak sprawy: RI.6220.3.2021.KŻ z dnia 24.01.2022
r. OBWIESZCZENIE z dnia 24.01.2022 r. o wydaniu
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsięwzięcia na wniosek Gminy
Wielkie Oczy z siedzibą: ul. Leśna 2, 37-627
Wielkie Oczy dla zadania pn.: „Wykonanie
otworów studziennych zastępczych S-1A, S-2A i
S-3A obok istniejących studni głębinowych
realizowanego na działkach ewidencyjnych nr:
801/1 w obrębie Kobylnica Ruska, gmina Wielkie
Oczy”, woj. podkarpackie.
 Obwieszczenie ...

Opublikowane przez: Michał Szal | Autor: Krzysztof Żywiak | Data wprowadzenia: 2022-01-24 11:12:06.
Znak sprawy: RI.602.1.2022.KŻ z dnia 26.01.2022
r. POSTANOWIENIE z dnia 17.01.2022 r. Wójta Gminy
Laszki o nałożeniu na Inwestora obowiązku
przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko w tym sporządzenie raportu dla
zadania pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej
– Elektrownia PV Tuchla 1” na terenie działek
nr ewid. 704/2, 704/5 w miejscowości Tuchla,
gmina Laszki
 Postanowienie ...

Opublikowane przez: Michał Szal | Autor: Krzysztof Żywiak | Data wprowadzenia: 2022-01-26 14:35:33 | Data modyfikacji: 2022-01-26 14:36:19.
Znak sprawy: RI.602.5.2022.KŻ z dnia 07.03.2022
r. POSTANOWIENIE z dnia 25.02.2022 r. Wójta Gminy
Laszki o zawieszeniu postępowania o wydanie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia dla zadania pn.:
„Budowa elektrowni fotowoltaicznej –
Elektrownia PV Tuchla 1” na terenie działek nr
ewid. 704/2, 704/5 w miejscowości Tuchla, gmina
Laszki
 Postanowienie ...

Opublikowane przez: Michał Szal | Autor: Krzysztof Żywiak | Data wprowadzenia: 2022-03-10 12:30:14.
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
gminy Wielkie Oczy za rok 2021

Analiza stanu gospodarki...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Monika Sikorska | Data wprowadzenia: 2022-04-27 13:00:56.
Znak sprawy: RI.6220.1.2.2022.KŻ z dnia
04.10.2022 r. OBWIESZCZENIE o wszczęciu
postępowania na EDMONTON SP. z o. o., Al. Jana
Pawła II 19/10 piętro, 00-854 Warszawa
postępowanie w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa elektrowni
fotowoltaicznej „Mowa Grobla 3.2” o mocy do
40,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w
miejscowości Łukawiec na dz. nr ewid. 88, gm.
Wielkie Oczy

Obwieszczenie...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Krzysztof Żywiak | Data wprowadzenia: 2022-10-04 08:43:44.
Znak sprawy: RI.6220.2.2.2022.KŻ z dnia
18.11.2022 r. Obwieszczenie o wszczęciu
postępowania na wniosek Gminy Wielkie Oczy z
siedzibą: ul. Leśna 2, 37-627 Wielkie Oczy w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1677R Szczutków
– Wielkie Oczy – Gr. Państwa w km od 11+608
do 13+342 z jednoczesną przebudową skrzyżowania
drogi powiatowej nr 1677R w km 13+035 z drogami
gminnymi na rondo wraz z niezbędną
infrastrukturą” w miejscowości Wielkie Oczy,
gm. Wielkie Oczy.
 Obwieszczenie ...

Opublikowane przez: Michał Szal | Autor: Krzysztof Żywiak | Data wprowadzenia: 2022-11-21 10:46:03.
Znak sprawy: RI.6220.1.9.2022.KŻ z dnia
01.12.2022 r. Obwieszczenie o wydaniu
Postanowienia o konieczności przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko i
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na
środowisku postępowania dla przedsięwzięcia
pod nazwą: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej
„Nowa Grobla 3.2” o mocy do 40,0 MW wraz z
infrastrukturą towarzyszącą” w miejscowości
Łukawiec na dz. nr ewid. 88, gm. Wielkie Oczy.
 Obwieszczenie ...

Opublikowane przez: Michał Szal | Autor: Krzysztof Żywiak | Data wprowadzenia: 2022-12-01 12:35:07 | Data modyfikacji: 2022-12-01 13:34:41.
Znak sprawy: RI.6220.1.10.2022.KŻ z dnia
05.12.2022 r. Obwieszczenie o wydaniu
Postanowienia o zawieszeniu z urzędu postepowania
dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa
elektrowni fotowoltaicznej „Nowa Grobla 3.2” o
mocy do 40,0 MW wraz z infrastrukturą
towarzyszącą” w miejscowości Łukawiec na dz.
nr ewid. 88, gm. Wielkie Oczy do czasu
przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o
oddziaływaniu na środowisku dla wyżej
wymienionego przedsięwzięcia
 Obwieszczenie ...

Opublikowane przez: Michał Szal | Autor: Krzysztof Żywiak | Data wprowadzenia: 2022-12-09 10:15:04.
Znak sprawy: RI.6220.2.8.2022.KŻ z dnia
05.01.2023 r. Obwieszczenie o umorzeniu
postępowania w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi
powiatowej nr 1677R Szczutków – Wielkie Oczy
– Gr. Państwa w km od 11+608 do 13+342 z
jednoczesną przebudową skrzyżowania drogi
powiatowej nr 1677R w km 13+035 z drogami gminnymi
na rondo wraz z niezbędną infrastrukturą” w
miejscowości Wielkie Oczy, gm. Wielkie Oczy.
 Obwieszczenie ...

Opublikowane przez: Michał Szal | Autor: Krzysztof Żywiak | Data wprowadzenia: 2023-01-05 11:51:19.
Znak sprawy: RI.6220.1.15.2022.KŻ z dnia
23.01.2023 r. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do
przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko i rozpoczęciu procedury udziału
społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą:
„Budowa elektrowni fotowoltaicznej „Nowa
Grobla 3.2” o mocy do 40,0 MW wraz z
infrastrukturą towarzyszącą” w miejscowości
Łukawiec na dz. nr ewid. 88, gm. Wielkie Oczy do
czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o
oddziaływaniu na środowisku dla wyżej
wymienionego przedsięwzięcia
 Obwieszczenie ...

Opublikowane przez: Michał Szal | Autor: Krzysztof Żywiak | Data wprowadzenia: 2023-01-23 10:28:23.
Znak sprawy: RI.6220.1.13.2022.KŻ z dnia
23.01.2023 r. Obwieszczenie o podjęciu
zawieszonego postępowania dla planowanego
przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa elektrowni
fotowoltaicznej „Nowa Grobla 3.2” o mocy do
40,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w
miejscowości Łukawiec na dz. nr ewid. 88, gm.
Wielkie Oczy do czasu przedłożenia przez
wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na
środowisku dla wyżej wymienionego
przedsięwzięcia
 Obwieszczenie ...

Opublikowane przez: Michał Szal | Autor: Krzysztof Żywiak | Data wprowadzenia: 2023-01-23 10:47:24.
Data wprowadzenia: 2023-01-23 10:47:24
Autor: Krzysztof Żywiak
Opublikowane przez: Michał Szal