Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gminy Wielkie Oczy za rok 2019
2021-08-30 14:48:29
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 22.12.2020 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Wydobycie piasku ze złoża "ŁUKAWIEC II" na dz. nr ewid. 1763/5 w miejscowości Łukawiec, gm. Wielkie Oczy
2020-12-23 12:29:48
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 02 października 2020 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa kolektora gazowego nr II wraz z łącznikiem do kolektora nr I i przyłączem od odwiertu L-30. KGZ Lubaczów”, realizowanego na terenie miejscowości Wielkie Oczy i Żmijowiska, gmina Wielkie Oczy, powiat lubaczowski
2020-10-07 09:46:38
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 28.09.2020 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn.: „Budowa dwóch elektrowni fotowoltaicznych o mocy elektrycznej do 1 MW każda PV Wólka nr 1, Wólka nr 2, łączna moc elektryczna do 2 MW” w miejscowości Wólka Żmijowska dz. nr ewid. 21/2, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31/1, 31/2
2020-09-29 12:39:45
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 28.09.2020 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn.: „Zabudowa odnawialnych źródeł energii (OZE) polegająca na budowie farmy fotowoltaicznej – urządzeń infrastruktury technicznej w postaci wolnostojących ogniw fotowoltaicznych o łącznej max. mocy produkowanej energii elektrycznej do 2 MW wraz z inwerterami, złączami kablowymi, stacją transformatorową oraz przyłączem kablowym SN-15kV” miejscowości Kobylnica Wołoska dz. nr ewid. 1065/1, 1065/2
2020-09-29 12:26:58
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 04.09.2020 r. o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym oraz złożenia wyjaśnień i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Zabudowie odnawialnych źródeł energii (OZE) polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej urządzeń infrastruktury technicznej w postaci wolnostojących ogniw fotowoltaicznych o łącznej max. mocy produkowanej energii elektrycznej do 2 MW wraz z inwerterami, złączami kablowymi, stacją transformatorową oraz przyłączem kablowym SN-15kV” miejscowości Kobylnica Wołoska dz. nr ewid. 1065/1, 1065/2
2020-09-04 11:39:12
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 24.08 .2020 r. o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym oraz złożenia wyjaśnień i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa dwóch elektrowni fotowoltaicznych o mocy elektrycznej do 1 MW każda PV Wólka nr 1, Wólka nr 2, łączna moc elektryczna do 2 MW” w miejscowości Wólka Żmijowska
2020-08-25 11:55:24
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 13.08 .2020 r. o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą" w miejscowości Kobylnica Wołoska dz. nr ewid. 1067/8
2020-08-13 14:43:04
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 13.08 .2020 r. o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa czterech farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z infrastrukturą techniczną" w miejscowości Kobylnica Wołoska dz. nr ewid. 1067/7
2020-08-13 14:39:19
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 13.08 .2020 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn.: Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w miejscowości Kobylnica Ruska na dz. nr ewid. 139/2
2020-08-13 14:28:22
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 15.07.2020 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w miejscowości Kobylnica Ruska na dz. nr ewid. 139/2
2020-07-15 14:37:49
  ...więcej

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa kolektora gazowego nr II wraz z łącznikiem do kolektora nr I i przyłączem od odwiertu L-30. KGZ Lubaczów”, realizowanego na terenie miejscowości Wielkie Oczy i Żmijowiska, gmina Wielkie Oczy, powiat lubaczowski
2020-07-03 13:21:26
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 29.06.2020 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa dwóch farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z infrastrukturą techniczną” w miejscowości Kobylnica Wołoska na dz. nr ewid. 713/4, 713/5
2020-06-30 14:51:15
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 25 czerwca 2020 r. o możliwości zapoznania się z z dokumentacją sporządzoną w ramach postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pod nazwą „Strategia Zrównoważonego Rozwoju Turystyki do 2030 r.”
2020-06-29 23:48:17
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 16.06.2020 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą" w miejscowości Kobylnica Wołoska na dz. nr ewid. 1067/8
2020-06-16 14:30:49
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 15 czerwca 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa kolektora gazowego nr II wraz z łącznikiem do kolektora nr I i przyłączem od odwiertu L-30. KGZ Lubaczów”, realizowanego na terenie miejscowości Wielkie Oczy i Żmijowiska, gmina Wielkie Oczy, powiat lubaczowski
2020-06-16 12:02:48
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 09.06.2020 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną” w miejscowości Żmijowiska na dz. nr ewid. 196
2020-06-09 12:06:57
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 09.06.2020 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa pięciu farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z infrastrukturą techniczną” w miejscowości Bihale na dz. nr ewid. 198, 582, 575, 574/1, 574/2, 187, 186/1
2020-06-09 10:42:39
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 17.04.2020 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa czterech farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z infrastrukturą techniczną” w miejscowości Kobylnica Wołoska na dz. nr ewid. 1067/7
2020-04-20 12:21:57
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 15.04.2020 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa dwóch farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z infrastrukturą techniczną” w miejscowości Kobylnica Wołoska na dz. nr ewid. 713/4, 713/5
2020-04-15 13:29:08
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 22
następne