Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 29.12.2014 r. o zwłoce w wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Kobylnica Wołoska na działce nr 173/3"
2014-12-30 23:54:37
  ...więcej

Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dn. 16.12.2014 r. w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwszięcia pn. "Budowie farmy fotowoltaicznej w miejscowości Kobylnica Wołoska na działce nr 173/3"
2014-12-23 07:47:16
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 02.12.2014 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o śroowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej w miejscowości Kobylnica Wołoska na działce nr 173/3"
2014-12-04 00:21:58
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dn. 26.11.2014 r. w sprawie planowanego do realizacji przez Ukrainę przedsięwzięcia polegającego na budowie tymczasowego składowiska wypalonego paliwa jądrowego oraz możliwości zapoznania się z dokumentacją dotyczącą planowanej inwestycji
2014-12-01 23:05:46
  ...więcej

Postanowienie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 08.10.2014 r. o zawieszeniu z urzędu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa zespołu elektrowni wiatrowych w gminie Wielkie Oczy wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 30,0 MW obręb: Kobylnica Ruska, Potok Jaworowski"
2014-10-08 21:26:49
  ...więcej

Postanowienie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 30.09.2014 r. o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa zespołu elektrowni wiatrowych w gminie Wielkie Oczy wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 30,0 MW obręb: Kobylnica Ruska, Potok Jaworowski"
2014-10-08 07:55:18
  ...więcej

Opinia Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie z dn. 16.09.2014 r. w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa zespołu elektrowni wiatrowych w gminie Wielkie Oczy wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 30,0 MW obręb: Kobylnica Ruska, Potok Jaworowski"
2014-09-19 10:04:52
  ...więcej

Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dn. 15.09.2014 r. w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa zespołu elektrowni wiatrowych w gminie Wielkie Oczy wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 30,0 MW obręb: Kobylnica Ruska, Potok Jaworowski"
2014-09-19 09:58:36
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 10.09.2014 r. o zwłoce w wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa zespołu elektrowni wiatrowych w gminie Wielkie Oczy wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 30,0 MW obręb: Kobylnica Ruska, Potok Jaworowski"
2014-09-11 14:55:54
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 09.09.2014 r. o przekazaniu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa zespołu elektrowni wiatrowych w gminie Wielkie Oczy wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 30,0 MW obręb: Kobylnica Ruska, Potok Jaworowski" Podkarpackiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Rzeszowie celem wyrażenia opinii o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
2014-09-11 08:26:09
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 21.08.2014 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie zespołu elektrowni wiatrowych w Gminie Wielkie Oczy wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 30 MW obręb: Kobylnica Ruska, Potok Jaworowski"
2014-08-21 14:03:13
  ...więcej

Postanowienie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 15.07.2014 r. o zawieszeniu z urzędu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Elektrociepłownia na biogaz o mocy elektrycznej do 1 MW w miejscowości Kobylnica Wołoska, w Gminie Wielkie Oczy"
2014-07-28 09:14:39
  ...więcej

Postanowienie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 14.07.2014 r. o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Elektrociepłownia na biogaz o mocy elektrycznej do 1 MW w miejscowości Kobylnica Wołoska w Gminie Wielkie Oczy"
2014-07-14 23:13:13
  ...więcej

Opinia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie dla przedsięwzięcia pn. "Elektrociepłownia na biogaz o mocy elektrycznej do 1 MW w miejscowości Kobylnica Wołoska w Gminie Wielkie Oczy"
2014-06-03 15:02:51
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 15.05.2014 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Elektrociepłownia na biogaz o mocy elektrycznej do 1 MW w miejscowości Kobylnica Wołoska w Gminie Wielkie Oczy"
2014-05-26 00:11:13
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dn. 25.04.2014 r. w sprawie powiadomienia o opracowaniu przez Republikę Słowacką projektów: "Strategia rozwoju infrastruktury komunikacyjnej Republiki Słowackiej do roku 2020" oraz "Strategii rozwoju publicznej komunikacji pasażerskiej oraz komunikacji niezmotoryzowanej Republiki Słowackiej do roku 2020" dla których wszczęto postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko
2014-04-29 14:25:37
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dn. 15.04.2014 r. w sprawie przedsięwzięcia pn.: "Nowe źródło energii jądrowej w lokalizacji Jaslovske Bohunice"
2014-04-22 23:04:17
  ...więcej

Pokazano 1 - 17 z 17